Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

Zjistěte více o našich tréninkových kurzech

Kurz je přínosný pokud…

 • Jste v manažerské pozici nebo se na ni připravujete a ze zákona pro vás vyplývá odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví vašich podřízených a protipožární ochranu pracoviště.
 • Máte na starosti udržování některého ze systémů managementu a chystáte se do něj integrovat požadavky legislativy případně i ISO 45001.
 • Oblast bezpečnosti práce, ochrany zdraví a protipožární ochrany vás zajímá z hlediska práv a nároků, které vůči organizaci máte.

Co se naučíte…

 • Získáte přehled zákonných povinností vyplývajících z legislativy ohledně BOZP PO.
 • Dozvíte se, jaká školení BOZP a PO musí absolvovat různí zaměstnanci od té nejnižší úrovně až po manažery.
 • Pochopíte, jaké je úloha požárních hlídek a preventistů PO.
 • Budete vědět, jakou dokumentaci BOZP a PO musíte vést a jaké kontrolní činnosti musíte vykonávat, včetně roční prověrky a preventivní kontroly PO na pracovištích.
 • Budete znát, jaká bezpečnostní značení musí být používána v provozu a jaké lékařská peče musí být věnována vašim zaměstnancům.
 • Budete znát práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatele.
 • Dozvíte se jakou musíte vést evidence úrazů a jak takové události řešit v praxi.
 • Seznámíte se rovněž se základními povinnostmi tykajících se technických a ostatních vyhrazených zařízení.
 • Diskuse s lektorem a ostatními účastníky kurzu vám poskytne odpovědi i na další otázky z provozu BOZP a PO v organizaci.
 • Vaší přítomností na kurzu a aktivní účastí v průběhu získáte osvědčení o absolvování kurzu.

Co byste měli znát…

 • Základní povědomí o BOZP a PO v organizaci z jakékoliv pozice bude vaší výhodou, ale není podmínkou pro účast na tomto kurzu.

Ascend - školení z Lloyd's Register

Každý se učíme jinak. Zatímco někteří lidé dávají přednost prezenční výuce, jiní mohou preferovat virtuální výuku.

Proto nabízíme kurzy v různých formátech, abychom se ujistili, že je tu něco pro každého, bez ohledu na preference nebo pokročilost.

Your future development

 • Připravujeme se na ISO 45001:2018
 • Interní auditor ISO 45001:2018
 • Analýza a řízení rizik v systému managementu

Rozsah kurzu

1 den (9:00 – 17:00)

Cena

3 290 Kč/ účastník

V ceně je zahrnuto

Studijní materiály, certifikát pro absolventy, občerstvení a oběd.

Platba

Fakturu obdržíte po skončení kurzu.

Osvědčení:

Všem účastníkům je vystaveno Osvědčení LR potvrzující absolvování kurzu. Osvědčení zasíláme absolventům ve formátu PDF e-mailem. Platnost osvědčení není časově omezena.

Mám zájem o školení

Typ kurzu

 • Firemní

Momentálně nemáme vypsané žádné termíny. V případě Vašeho zájmu o tento kurz se na nás prosím obraťte.

Zjistěte více o našich tréninkových kurzech

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?