Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

TAPA

Zjistěte více o této službě

Co je to TAPA?

TAPA (Transported Assets Protection Association – Asociace na ochranu přepravovaného zboží) byla iniciována výrobci zboží vysoké hodnoty (např. počítače/počítačové komponenty, mobilní telefony atp.), kteří hledají záruky od svých poskytovatelů logistických služeb na své zboží během přepravního procesu.

Postupem doby se rozrostla do asociace bezpečnostních profesionálů a zainteresovaných obchodních partnerů z různých výrobních a dopravních společností se společným zájmem ošetřit narůstající bezpečnostní hrozby, které se začaly vyskytovat u zmíněných odvětví průmyslu.

Cílem Asociace je vytvořit fórum pro management uvedených organizací, kde by mohlo docházet k výměně užitečných informací, identifikaci cílových oblastí s největšími ztrátámi a sdílení “ovědčených praktických opatření“, která jsou v oborech uplatňována.

V současné době TAPA poskytuje 3 standardy k řízení specifických rizik spojených s krádeží zboží vysoké hodnoty.

Tyto standardy jsou:

  • TAPA FSR –sklady, crossdock, distribuční centra, logistické areály
  • TAPA TSR –silniční přeprava
  • TAPA TACSS –letecká přeprava

Standardy obsahují určité požadavky na systém managementu a ve větším rozsahu soubor specifických kvantitativních požadavků na bezpečnostní opatření na skladování a silniční přepravu (CCTV – uzavřené okruhy TV, osvětlení, zámky, systémy zabezpečení včetně čidel aj.).

Všechny standardy umožňují, aby byla naplněna všechna nebo omezený počet opatření (tzn. Úroveň A,B nebo C pro FSR, Úroveň 1,2 a 3 pro TSR a úrovně 1 a 2 pro TACSS).

Naplnění všech těchto standardů je ověřováno nezávislým auditem akreditované certifikační společnosti a v případě úspěšného absolvování auditu je společnosti udělen certifikát, který platí po dobu tří let.

TAPA FSR (Freight Security Requirements – požadavky na bezpečnost skladovaného zboží)

Standard TAPA FSR byl sestaven k zajištění bezpečného tranzitního skladování cenného zboží. FSR stanoví minimální akceptovatelné požadavky na bezpečnost v logistickém areálu a rovněž doporučuje metody k zajištění těchto požadavků.

TAPA FSR rovněž stanovuje proces a požadavky pro dodavatele k získání certifikace TAPA pro jejich zařízení a tranzitní operace.

Požadavky zahrnují hodnocení rizik, soubor typických požadavků na systém managementu, jakož i soubor požadavků na bezpečnostní opatření. Jsou shodné s řadou opatření tak, jak jsou uvedeny ve směrnici AEO a v ISO 28000.

ISO 28000 obsahuje úplné požadavky na systém managementu, TAPA FSR je kombinací nejen požadavků systému managementu (co by mělo být uděláno), ale stanovuje rovněž požadované opatření (jak by to mělo být uděláno). Z tohoto důvodu nemusí být TAPA FSR vhodná pro všechny organizace, které ošetřují problematiku bezpečnosti dodavatelských řetězců (Supply Chain Security). Jedná se např. o sklady pro letecké cargo na letištích, námořní terminály a podobně.

Certifikační proces

Proces získání certifikátu (platného pro období 3 let) požaduje audit objektu a po 12 a 24 měsících sebehodnocení, které je zasláno ke schválení certifikační organizaci. Je to tedy snadnější auditní režim ve srovnání s certifikací ISO, která vyžaduje roční kontrolní návštěvy.

TAPA je v současné době uznána celními organizacemi jako nástroj k dosažení souladu s požadavky AEO na bezpečnost. Prozatím se ovšem certifikace TAPA FSR vztahuje pouze ke specifickým skladům, nikoliv k celému přepravnímu řetězci.

LRQA nabízí celosvětově certifikaci TAPA FSR a je jedním z 6 poskytovatelů této služby. V ČR disponuje místním auditorem oprávněným provádět audity dle tohoto standardu.

TAPA TSR (Trucking Security Requirements – požadavky na zabezpečení zboží v silniční přepravě)

Standard TAPA TSR byl sestaven k zajištění bezpečné silniční přepravy cenného zboží. TSR stanoví minimální akceptovatelné požadavky na bezpečnost v přepravě a rovněž doporučuje metody k zajištění těchto požadavků.

TAPA TSR rovněž stanovuje proces a požadavky pro dodavatele k získání certifikace TAPA pro jejich silniční přepravní operace.

Požadavky zahrnují hodnocení rizik, soubor typických požadavků na systém managementu, jakož i soubor požadavků na bezpečnostní opatření. Jsou shodné s řadou opatření tak, jak jsou uvedeny ve směrnici AEO a v ISO 28000.

ISO 28000 obsahuje úplné požadavky na systém managementu, TAPA TSR je kombinací nejen požadavků systému managementu (co by mělo být uděláno), ale stanovuje rovněž požadované opatření (jak by to mělo být uděláno). Z tohoto důvodu nemusí být TAPA TSR vhodná pro všechny organizace, které ošetřují problematiku bezpečnosti dodavatelských řetězců (Supply Chain Security). Jedná se o úzce zaměřený standard pouze pro silniční přepravy.

Certifikační proces

Proces získání certifikátu (platného pro období 3 let) požaduje audit procesů, komunikačních a nouzových postupů a vzorků vozidel z flotily organizace. Po 12 a 24 měsících je rovněž potřebné sebehodnocení, které je zasláno ke schválení certifikační organizaci. Je to tedy snadnější auditní režim ve srovnání s certifikací ISO, která vyžaduje roční kontrolní návštěvy.

LRQA se celosvětově připravuje nabízet certifikaci TAPA TSR a bude jedním z 6 poskytovatelů této služby. V ČR bude disponovat místním auditorem oprávněným provádět audity dle tohoto standardu.

Další informace o TAPA naleznete na webových stránkách www.tapaemea.com

Zjistěte více o této službě

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?