Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

Změna klimatu a UDRŽITELNOST

Prokažte své úsilí v oblasti ochrany životního prostředí.

Organizace stále více propojují úroveň ochrany životního prostředí, společenskou odpovědnost a finanční výkonnost.

Rainforest

Základ pro udržitelnost

Jak se globální populace rozrůstá, stále více lidí potřebuje přístup ke vzdělání, potravinám, dopravě, energiím, čisté vodě a hygieně. To nejenže navýší energetické nároky, ale vyžádá si rovněž kontrolu a optimalizaci globálních dodavatelských řetězců a udržitelnosti provozů.

Vládní organizace a podniky všech velikostí si již uvědomily, že je třeba začít jednat, a jednat začínají. V září roku 2015 přijala Organizace spojených národů nový plán rozvoje udržitelnosti (Sustainable Development Goals, SDGs) do roku 2030. 17 úkolů stanovuje cíle pro štědrou, udržitelnou a odolnou budoucnost pro všechny.

Naše nabídka služeb v oblasti změny klimatu a udržitelnosti

Naše nabídka služeb zahrnuje certifikaci, validaci, verifikaci a školení pokrývající všechny aspekty udržitelnosti včetně etického získávání zdrojů dodavateli. Pomáháme zajistit, aby Vaše systémy managementu dokázaly identifikovat a řídit rizika, která změny klimatu a zajišťování udržitelnosti přinášejí, a také Vám pomáháme objevovat potenciální příležitosti.

Zajímá Vás, jak můžeme pomoci Vaší organizaci?

Jak Vám můžeme pomoci

S využitím našich expertních řešení a nezávislosti zajišťujeme integritu, spolehlivost a úspěch všech aspektů Vašeho podnikání. Pomáháme maximalizovat produktivitu a schopnost obnovy provozů, snížit provozní náklady, minimalizovat rizika a prokázat soulad s vládními nařízeními, oborovými kodexy a standardy, z nichž jsme mnohé pomáhali utvářet.

POZNATKY

Jak smýšlíme

Odborníci společnosti LR pravidelně sdílí své výzkumy a poznatky.

Přečtěte si více informací o naší nabídce služeb

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?