Vi har registreret, at du bruger en forældet browser. Det forhindrer dig i, at få adgang til visse funktioner. Opdater browser

EU's emissionshandelssystem (EU ETS)

Reducer din udledning af drivhusgasser.

Verificering i henhold til EU's emissionshandelssystem (EU ETS) dokumenterer dine vedvarende bestræbelser på at sikre en lav CO2-udledning.

Offshore Wind Farm
Find ud af mere om denne service

Hvad er EU ETS?

EU ETS indebærer fordeling og handel med kvoter for drivhusgasemissioner (GHG) i EU med et loft, der fastsættes af hver medlemsstat. Kvoterne fordeles derefter til hvert af de anlæg, der er omfattet af ordningen.

EU ETS fase 3, der blev indført i 2013, forbliver i kraft frem til 31. december 2020 og omfatter harmoniserede fordelingsmetoder, yderligere GHG- og emissionskilder. EU ETS fase 3 kræver, at alle kvalificerede anlæg laver en årlig rapport om emissioner. Rapporten skal være en uafhængig verificeringsrapport, der indsendes til den relevante kontrolinstans mellem den 28. februar og frem til slutningen af marts hvert år (deadlinen afhænger af den medlemsstat, hvori anlægget kører). Rapporten verificerer emissioner for det foregående kalenderår med kvoter svarende til verificerede emissioner, der blev afgivet.

Årlig verificering i henhold til EU ETS3

LR's uafhængige årlige verificeringstjeneste i henhold til EU ETS etablerer robuste og reproducerbare metoder til kvantificering, overvågning og indberetning af din årlige udledning af drivhusgasser.

LR støtter alle former for anlægsoperatører, der skal opfylde bestemmelserne i EU ETS fase 3, herunder dem der arbejder med kemi, glas, metallurgi, papir og raffinaderier, inkl. dem med en brændstofforbrænding på 20 MW eller derover.

I henhold til EU ETS3 skal operatører indsende en årlig rapport om udledning af drivhusgasser, som et akkrediteret organ skal verificere senest 31. marts det følgende år. Når den er verificeret, afgiver operatørerne det tilsvarende antal kvoter senest den 30. april samme år.

Basisverificering i henhold til EU ETS3

LR's EU ETS3-basisverificeringstjeneste hjælper organisationer med at opfylde europæiske basislovgivning gennem robuste og reproducerbare mekanismer, der kvantificerer, overvåger og rapporterer den årlige udledning af drivhusgasser.

Tidligere var emissionskvoter baseret på basisdata (2005-2008, eller alternativt 2009-2010), der krævede verificering af et akkrediteret verificeringsorgan frem til juli 2011. Under fase 3 (2013-2020) falder nye udbydere og operatører med kapacitetsændringer, fusioner og opdelinger ind under anvendelsesområdet "New Entrant & Closure". Det betyder, at de skal ansøge om en basisverificering af et akkrediteret organ.

I henhold til dette krav skal operatørerne have deres frie tildeling af emissionskvoter verificeret af et akkrediteret organ indenfor 12 måneder efter begyndelsen af den normale drift. Dette krav refererer til den verificerede og godkendte førstedag i en løbende 90-dages periode, under hvilken anlægget kører ved min. 40 % kapacitet af den kapacitet, som udstyret er beregnet til at håndtere.

Fordele ved EU ETS

Interessenters tillid

Verificering i henhold til EU ETS dokumenterer, at din organisation lever op til mål for udledning af drivhusgasser.

Reducer omkostninger

Du kan drage fordel af at sælge overskydende kreditter, som din organisation ikke længere har brug for.

Minimer risiko

Ved at identificere mangler i forhold til kravene i EU ETS med en trinvis verificering kan du minimere risikoen for manglende overholdelse.

Brug for hjælp med EU ETS?

Uanset om din organisation er ny i arbejdet med EU ETS eller er gået videre fra fase 2 kan LR's uafhængige tredjepartsverificering hjælpe dig med at opfylde dine obligatoriske rapporteringskrav. LR tilbyder en årlig verificering, ansøgninger om reserver for nytilkomne, lukninger og rationalisering samt fase 3 GAP-analyse og støtte.

Vi var blandt de første verificeringsorganer, der opnåede akkreditering til EU ETS, og vores totrinsopdelte verificering sikrer, at vi kan minimere risikoen for manglende overholdelse og samtidig reducere afbrydelser af driften.

Hvorfor samarbejde med os?

Teknisk ekspertise

LR's kontrollører er eksperter i ledelsessystemer, der er kvalificerede i alle aspekter af emissionsverificering, hvilket sikrer en fyldestgørende revision af din drift.

Erfaring uden sidestykke

Vi evaluerer og verificerer højt profilerede kunder inden for affaldshåndtering, forsyningsværker, metallurgi, olie og gas, atomindustrien og ledelse, og vores indgående kendskab er en fordel for din organisation.

Din virksomheden hjælper LR med at hjælpe andre

Det overskud, vi genererer, finansierer Lloyd's Register Foundation, en velgørenhedsorganisation, der støtter forskning i videnskab og teknik, uddannelse og samfundsengagement i alt, vi foretager os. Alt dette hjælper os med at fastholde det formål, der driver os hver eneste dag: At arbejde sammen for en mere sikker verden.

Upartiskhed

Vi opretholder vores upartiskhed ved proaktivt at håndtere interessekonflikter på tværs af hele LR, også dem, der måtte eksistere mellem konsulenttjenesterne og tredjeparters certificeringstjenester. Klik her for at læse mere

Vil du vide mere om denne tjeneste?

Find ud af mere om denne service

Tryk på Enter eller pilen for at søge Tryk på Enter for at søge

Søgeikon

Hvad søger du efter?