Vi har registreret, at du bruger en forældet browser. Det forhindrer dig i, at få adgang til visse funktioner. Opdater browser

Overholdelse

Vores kvalitetsstyringssystem beskriver koncernens politikker og mål og er en del af den overordnede strategi for at nå vores vision.

Den danner et grundlag for styring af kvalitet, sikkerhed og sundhed, miljø og forretningssystemer ved at definere effektive arbejdsgange og pålidelige kontroller. Ledelsessystemet er uafhængigt certificeret iht. ISO9001, ISO14001 og OHSAS18001 fra BSI.

Enheder i koncernen har også forskellige akkrediteringer fra United Kingdom Accreditation Service (UKAS) og andre lignende nationale organer verden over for aktivitetsområder, der gør sig gældende for de tjenesteydelser, der leveres.

Lloyd's Registers enheder er internationalt anerkendte af talrige nationale administrationer og også har særlige godkendelser iht. forskellige EU-direktiver.

LR har underskrevet FN's Global Compact og forpligter sig til de ti principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, som er vigtige for at fastholde langsigtet værdi.

LR er forpligtet til at sikre, at disse principper afspejles i vores forretningsstrategi, daglige drift, organisationskultur, indflydelsessfære og i relationer med leverandører. LR's etiske kodeks og whistleblower-politik hjælper os med at overholde lovgivningen, herunder krav om, at hverken slaveri eller menneskehandel (beskyttelse mod moderne slaveri) foregår internt i virksomheden eller i forsyningskæden. Alle vores medarbejdere og leverandører er forpligtede til at overholde vores antibestikkelses- og antikorruptionspolitik.

Har du brug for at komme i kontakt med os?

Tryk på Enter eller pilen for at søge Tryk på Enter for at søge

Søgeikon

Hvad søger du efter?