Vi har registreret, at du bruger en forældet browser. Det forhindrer dig i, at få adgang til visse funktioner. Opdater browser

Certificeringstjenester

Dokumenter din miljøbevidsthed.

En ISO 14001-certificering er en systematisk tilgang til at opfylde kravene i den internationale standard for miljøledelsessystemer (EMS). Få en grønnere og mere bæredygtig drift med et effektivt EMS, der overholder ISO 14001:2015.

Find ud af mere om denne service

Oversigt

Lloyd's Register (LR) kan hjælpe dig med UKAS-akkrediteret ISO 14001-certificering, GAP-analyse og forsikringstjenester, så du kan forbedre din energieffektivitet og reducere din påvirkning af miljøet.

GAP-analyse

En GAP-analyse giver dig mulighed for at forstå, hvordan dit miljøledelsessystem fungerer i forhold til overholdelse af ISO 14001:2015 og hvilke foranstaltninger – hvis nogen – der skal tages. Under GAP-analysen undersøger en konsulent fra LR din forståelse af ISO 14001-kravene og deres indflydelse på dit EMS og sætter fokus på din organisations parathed til en evaluering. Vi anbefaler dig derfor at gøre dig bekendt med ISO 14001:2015-kraven på forhånd.

Certificering og evaluering

En akkrediteret ISO 14001:2015-certificering fra LR viser dine interessenter, at du har implementeret EMS korrekt og i overensstemmelse med kravene i standarden. Ud over at tilbyde en mere systematisk tilgang til at opfylde kundernes og interessenternes krav kan en ISO 14001-certificering også hjælpe organisationer med at reducere deres energi- og vandforbrug.

En ISO 14001-certificering er opdelt i to faser: En systemgennemgang og et planlægningsbesøg, hvor vi undersøger din forståelse af kravene i ISO 14001 samt endnu et besøg, hvor vi evaluerer effektiviteten af dit system i relation til miljøledelsespolitikker.

Integreret evaluering

Organisation, der gør brug af adskillige ledelsessystemer inden for kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed samt informationssikkerhed, kan undgå dobbeltarbejde, spare tid og sænke omkostningerne gennem en koordineret evaluering.

Forsikringstjenester

Lad ikke din certificeringsoplevelse stoppe med miljøledelse – LR leverer certificering, validering og evaluering af de førende standarder og ordninger i verden, bl.a. kvalitet, sundhed og sikker, miljø, bæredygtighed, energistyring, driftskontinuitet, cybersikkerhed og meget mere.

Upartiskhed

Vi opretholder vores upartiskhed ved proaktivt at håndtere interessekonflikter på tværs af hele LR, også dem, der måtte eksistere mellem konsulenttjenesterne og tredjeparters certificeringstjenester. Klik her for at læse mere

Vil du vide mere om denne tjeneste?

Find ud af mere om denne service

Tryk på Enter eller pilen for at søge Tryk på Enter for at søge

Søgeikon

Hvad søger du efter?