Vi har registreret, at du bruger en forældet browser. Det forhindrer dig i, at få adgang til visse funktioner. Opdater browser

ISO 14064-verifikation tjenester

Valider dine data om drivhusgasemissioner.

ISO 14064-validering og -verificering er en tredjeparts bekræftelse på, at du kan sikre reduktion af emissioner i forhold til et aftalt sæt kriterier, og at du har et passende ledelsessystem, der kan producere ægte, reelle og pålidelige data om klimaændringer.

Find ud af mere om denne service

Oversigt

Lloyd's Registers (LR) tilgang til validering og verificering er styret af ISO 14064-3:2006. Den forsikrer dine interessenter om din forpligtelse til at reducere udledningen af CO2.

Vi leverer en række validerings- og verificeringstjenester, der hjælper organisationer med at gøre deres erklæringer om drivhusgasemissioner pålidelige og sikre, med rapporter, som understøtter organisationens påstande.

GAP-analyse

En ISO 14064 GAP-analyse gennemgår dit eksisterende ledelsessystem og identificerer, hvor du kan lave specifikke forbedringer af dine drivhusgasemissioner i overensstemmelse med ISO 14064-standarderne. Under GAP-analysebesøget vurderer en konsulent fra LR dine eksisterende processers kapacitet til at opfylde dine mål for klimaændringer og fremhæver huller ved hjælp af LR's ISO 14064-tjekliste.

Verificering og evaluering

ISO 14064 har to faser. Valideringen omfatter en gennemgang af dine projektdesigndata og dokumentation, med en valideringserklæring, der bekræfter, om du kan levere en tilstrækkelig bortskaffelse af drivhusgasser eller reduktion af emissioner på baggrund af de aftalte kriterier.
Verificeringen sikrer, at dine rapporterede data om klimaændringer og oplysninger er korrekte, reelle og pålidelige, da de understøttes af et omfattende ledelsessystem.

Der udleveres en forsikringserklæring efterfølgende afslutningen af valideringen eller verificeringen i henhold til ISO 14064. Erklæringen bekræfter vilkårene for forpligtelsen, indeholder en kortfattet strategi for forpligtelsen, niveauet for den anvendte sikkerhed og betydning og slutter af med en udtalelse. Forsikringserklæringen giver dine udsagn og påstande om drivhusgasser troværdighed og sikrer, at de er fri for fejl, udeladelser eller fejlinformation. Vores forsikringserklæring anerkendes eksternt, bl.a. af Carbon Disclosure Project (CDP).

Integreret evaluering

Organisationer med flere ledelsessystemer på tværs af kvalitet, arbejdsmiljø og sikkerhed, informationssikkerhed og bæredygtighed kan reducere antallet af påkrævede besøg via en koordineret evaluering, hvormed du sparer tid og minimerer omkostningerne.

Forsikringstjenester

Hvorfor stoppe ved ISO 14064? LR tilbyder certificering-, validerings og verificeringstjenester for helbred og sikkerhed, bæredygtighed, energistyring, cybersikkerhed og meget mere, så tag kontakt til os, så vi sammen kan se på, hvilke standarder du kan drage nytte af.

Upartiskhed

Vi opretholder vores upartiskhed ved proaktivt at håndtere interessekonflikter på tværs af hele LR, også dem, der måtte eksistere mellem konsulenttjenesterne og tredjeparters certificeringstjenester. Klik her for at læse mere

Vil du vide mere om denne tjeneste?

Find ud af mere om denne service

Tryk på Enter eller pilen for at søge Tryk på Enter for at søge

Søgeikon

Hvad søger du efter?