Vi har registreret, at du bruger en forældet browser. Det forhindrer dig i, at få adgang til visse funktioner. Opdater browser

ISO 20000 certificering tjenester

Skab tillid til dine it-tjenester.

Hvis du får en ISO 20000-certificering, så kan du dokumentere over for dine kunder, og andre interessenter, at du forpligter dig til at levere effektive it-tjenester.

Find ud af mere om denne service

Oversigt

Lloyd's Register (LR) er en førende global leverandør af certificering af it-servicestyringssystemer og kan udføre en evaluering i henhold til ISO 20000-standarden. Vi sætter en ære i at kunne levere certificering og uddannelse i hele it-branchen.

GAP-analyse

For at hjælpe dig med at opnå ISO 20000-certificeringen har du mulighed for at gennemføre en GAP-analyse, under hvilken din tildelte konsulent arbejder sammen med dig om at fokusere på dit systems kritiske, højrisiko- eller svage områder.

Vi samarbejder om at vurdere omfanget af din GAP-analyse og giver dig  fleksibiliteten til at fokusere på de områder, der er vigtigst for din organisation.

Certificering og evaluering

En certificering er typisk en proces bestående af to trin:  Design og implementering af dit system. Vores tilgang går videre end blot en certificering og indeholder en evalueringsbaseret tilgang, der er designet til at hjælpe dig med at nå dine strategiske mål.

Integreret evaluering af ledelsessystemet

Organisationer med flere ledelsessystemer, som kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed og samt informationssikkerhed, kan drage fordel af et koordineret evaluerings- og tilsynsprogram.

Upartiskhed

Vi opretholder vores upartiskhed ved proaktivt at håndtere interessekonflikter på tværs af hele LR, også dem, der måtte eksistere mellem konsulenttjenesterne og tredjeparters certificeringstjenester. Klik her for at læse mere

Vil du vide mere om denne tjeneste?

Find ud af mere om denne service

Tryk på Enter eller pilen for at søge Tryk på Enter for at søge

Søgeikon

Hvad søger du efter?