Vi har registreret, at du bruger en forældet browser. Det forhindrer dig i, at få adgang til visse funktioner. Opdater browser

Certificeringstjenester

Vis din engagement i energieffektivitet.

ISO 50001 skaber en ramme for bedste praksisser inden for energiledelse. Fabriksanlæg, erhversvirksomheder, instutioner og offentlige faciliteter samt hele organisationer kan få grønnere, omkostningsbesparende energiledelsessystemer (EnMS) ved at overholde kravene i ISO 50001.

Find ud af mere om denne service

Oversigt

Lloyd's Register (LR) leverer en række ISO 50001-certificeringstjenester, der hjælper din organisation med at forbedre energiforbruget, så du kan spare penge og din miljømæssige påvirkning.

GAP-analyse

Hvis du allerede har et EnMS, og du gerne vil implementere ISO 50001:2018, kan en GAP-anallyse hjælpe dig med at finde frem til, hvad du skal fokusere på, før dit energiledelsessystem er klar til certificering. Vi samarbejder med dig om at definere omfanget af GAP-analysen for at sikre, at den opfylder dine mål, uanset om det er et fokus på kritiske eller højrisikoområder i dit eksisterende EnMS eller identifikation af specifikke sårbarheder ved hjælp af LR's ISO 50001-tjekliste.

Certificering og evaluering

ISO 50001-certificieringsprocessen følger to faser. En systemgennemgang og et planlægningsbesøg, hvor vi validerer, om dit eksisterende design er i overensstemmelse med kravene i ISO 50001 samt endnu et besøg, hvor vi evaluerer effektiviteten af dit system i relation til standarden og forpligtelsen til energipolitikken.

Integreret evaluering

Organisationer med flere ledelsessystemer, som kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed og samt informationssikkerhed, kan spare tid og penge gennem et koordineret evaluerings- og tilsynsprogram.

Forsikringstjenester

Hvorfor nøjes med en ISO 50001-akkreditering? LR tilbyder certificerings-, validerings- og verificeringstjenester på tværs af sundhed og sikkerhed, miljø, bæredygtighed, energistyring, cybersikkerhed og meget mere. Så kontakt os for drøfte, hvilke andre effektiviseringsmuligheder du kan finde frem til.

Upartiskhed

Vi opretholder vores upartiskhed ved proaktivt at håndtere interessekonflikter på tværs af hele LR, også dem, der måtte eksistere mellem konsulenttjenesterne og tredjeparters certificeringstjenester. Klik her for at læse mere

Vil du vide mere om denne tjeneste?

Find ud af mere om denne service

Tryk på Enter eller pilen for at søge Tryk på Enter for at søge

Søgeikon

Hvad søger du efter?