Vi har registreret, at du bruger en forældet browser. Det forhindrer dig i, at få adgang til visse funktioner. Opdater browser

Opdatering af udviklingen til ISO 45001 af Martin Cottam.

Martin Cottam, formand for ISO / TC 283, giver en opdatering af, hvad der er på vej til ISO 45001.

Martin Cottam, formand for ISO / TC 283, giver en opdatering om udviklingen for ISO 45001, styringssystemet for sundhed og sikkerhed på arbejdet.

Mere end 70 delegerede mødtes for nylig i Coventry, UK, til det første møde i ISO / TC 283. Dette udvalg er ansvarligt for at opretholde og udvikle den internationale standard for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, ISO 45001. Delegater repræsentere de nationale standardiseringsorganer i 36 deltagende lande sammen med andre organer såsom fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer, faglige institutioner og certificeringsfirmaer.
   
Hvad ønskede du at opnå under dette første møde, og hvad var resultaterne af mødet? 

 ''Målet med mødet var todelt; at blive enige om udvalgets arbejdsprogram og at starte arbejdet med de første opgaver. Vi blev enige om, at vi vil arbejde på de to nye arbejdsområder, der blev foreslået forud for Coventry-mødet og godkendt ved en afstemning indenfor de nationale standardiseringsorganer.
    
''Arbejdsopgaverne er en håndbog om arbejdsmiljø og sikkerheds (HMS) ledelse rettet mod mindre organisationer og en vejlednings standard for psykologiske risici på arbejdspladsen. Vi diskuterede mulige fremtidige arbejdsopgaver indenfor hændelsesundersøgelser, arbejdsmiljø målinger og den øverste ledelses rolle, samt indsigt af de ikke-ledende medarbejdere, men besluttede os for at udsætte formaliseringen af forslaget indtil videre. Vi vil også udsætte arbejdet med et forslag til en formel vejledningsstandard, mens arbejdet med den mere uformelle håndbog kommer i gang.''  
   
Hvad mere kan du på nuværende tidspunkt fortælle os om håndbogen og vejledningstandarden?

"Håndbogen for mindre organisationer bliver "fast-tracked". Vores ambition er at færdiggøre dette inden udgangen af 2019, hvilket er en ganske ambitiøs tidsramme. Vi r nødt til at lave arbejdet i virtuelle grupper via webinars, hvilket ikke er nemt for en så bred spredt international gruppe, men alle er klar udfordringen. Vejledningen om psykiske risici på arbejdspladsen følger den mere typiske 3-årige udviklingsplan. Da det vil være en formel standard, vil det indebære adskillige høringsperioder, både med nationale spejlingsudvalg og med offentligheden.''   

   
Hvad er de vigtigste arbejdsmiljømæssige bekymringer for udvalgets medlemmer i øjeblikket?

"Den overordnede udfordring for udvalget er at maksimere den indvirkning, som ISO 45001, og alle fremtidige dokumenter, som vi offentliggør for at understøtte dette, vil have globalt set på arbejdsmiljøsidens præstationer. Offentliggørelsen af standarder og vejledninger er kun et middel til at hjælpe organisationer med at forbedre deres arbejdstagers sundhed og sikkerhed. Vi er overbevist om, at rammerne for ISO 45001 kan hjælpe organisationer med at opnå dette, men kun hvis de er opmærksomme på og bruger materialet - og gør det på en måde, der virkelig tager mål efter deres risici og undgår at tilføje bureaukrati.''   
   
Hvordan sikrer du dig, at udvalget og ISO 45001-standarden forbliver relevante? 

'ISO-strukturen er rent faktisk designet til at hjælpe med dette. Hvert nationalt standardorgan har typisk et "udvalg" bestående af interessentrepræsentanter, der tilsammen formulerer det input, som deres delegerede derefter tager med til udvalget. Disse udvalg varierer i størrelse, men har typisk 30-50 medlemmer, og i mindst et tilfælde over 100! Så der er mange interessenter involveret i både fastsættelse af prioriteter og udformning af individuelle resultater. Og ud over dette er den offentlige høring en del af udviklingsprocessen for formelle standarder, så det er en meget omfattende proces.''  
   
Hvad har opdateringen af ISO 45001 vist i de første 6 måneder siden lanceringen?

 'ISO udfører regelmæssigt undersøgelser for at indsamle data om antallet af organisationer certificeret for hver af de store standarder, men ISO 45001 som blev udgivet fornyligt, har ikke nået at blive medtaget i den sidste undersøgelse. Og selvfølgelig er certificering kun en måde, hvorpå organisationer kan måle eller demonstrere overholdelse af en standard. Baseret på anekdoter, så tyder det på, at den nye standard er blevet godt modtaget, og at den ikke kun tiltrækker organisationer, der for øjeblikket er certificeret til OHSAS 18001, men også dem, der ikke tidligere har brugt en standard til at hjælpe dem med at administrere arbejdsmiljøet.''  
   
Har du nogle eksempler på, hvordan standarden har påvirket arbejdsmiljøets ydeevne til dato?

 ''På dette tidspunkt har relativt få virksomheder gennemført migreringen til den nye standard, så det er for tidligt at måle dets indvirkning. Der er positiv feedback på de områder, hvor ISO 45001 har udvidet kravene til OHSAS 18001 men her og nu har reaktioner nærmest været, at folk føler, at ændringerne er positive.
   
Den virkelige test vil være, om de nye krav har en positiv indvirkning på organisationernes arbejdsmiljø-præstationer. Og det er selvfølgelig vigtigt at huske, at den største påvirkning af ISO 45001 sandsynligvis ikke vil være på organisationer, der allerede er certificeret til OHSAS 18001, men på organisationer, som ikke har implementeret OHSAS, og som endnu ikke har etableret en ramme for arbejdsmiljøledelsessystemet.''  
   
Hvad er fordelene for virksomhederne med en systematisk tilgang til arbejdsmiljø-ledelsen?

 ''Jeg tror, at der er mange fordele ved en struktureret og systematisk tilgang til arbejdsmiljø-ledelse; i den forbindelse vil jeg blot nævne et par enkelte ting, som jeg synes er vigtige. For det første, opfordrer en struktureret proces os til at genkende og håndtere forandring. Så mange arbejdsmiljømæssige fejl har inderst inde en dårlig forandringsstyring. En struktureret tilgang øger sandsynligheden for, at vi identificerer de risici, der er forbundet med en forandring, hvad enten det er planlagt eller u planlagt, så man kan træffe passende foranstaltninger til at begrænse risiciene. For det andet kan en formel og systematisk tilgang til arbejdsmiljø-ledelse hjælpe med at inddrage den øverste ledelses lederskab ind i processen - give dem mulighed for at deltage i stedet for at arbejdsmiljøet bliver delegeret ud, ned igennem organisationen og effektivt set være 'udenfor deres synsvidde.''  
   
Du har tidligere nævnt målet om at øge optagelsen blandt makro, små og mellemstore virksomheder. Hvordan støtter udvalget dette?

 ''Det faktum, at et af vores første arbejdsopgaver er håndbogen om implementeringen af ISO 45001 specifikt rettet til mindre organisationer, så er det et tegn på, hvor vigtigt dette område er. En stor del af den globale arbejdsstyrke er ansat i makro-, små og mellemstore organisationer, og på trods af deres størrelse er disse organisationer ikke nødvendigvis lavrisiko. Men de har ikke nødvendigvis samme tyngde af arbejdsmiljø-ekspertise som større organisationer har og er ofte mindre opmærksomme på hvor man finder en god praksis og andet supportmateriale, herunder standarder. Vi er ivrige efter at finde måder at øge opmærksomheden omkring ISO 45001 i sådanne organisationer og vise, hvordan dens principper også gælder for mindre organisationer.''  
   
Med deltagere og interessenter fra hele verden har ISO / TC 283 bredden af ekspertise og opbakning til at nå sit mål om at maksimere effekten af ISO 45001 for at hjælpe organisationer med at forbedre deres folks sundhed og sikkerhed. Det er klart, når vi taler til Martin, at fokus er på at lave støttematerialerne praktiske og reducere bureaukrati, hvor end dette er muligt. Med ambitiøse planer om en håndbog for mindre organisationer, der skal produceres i 2019 og et længerevarende projekt for at udvikle en vejledningsstandard om psykologiske risici på arbejdspladsen, så vil LR fortsat rapportere om udvikling og fremskridt efterhånden som det sker.

Tryk på Enter eller pilen for at søge Tryk på Enter for at søge

Søgeikon

Hvad søger du efter?