Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Ενημερώσεις για το Brexit.

Αδιάλειπτη υποστήριξη.

Συνεχίζουμε απρόσκοπτα την μεταξύ μας συνεργασία τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά το Brexit.

United Kingdom and European Union flags in a line

Έχουμε δεσμευτεί ότι θα συνεχίσουμε να παρέχουμε υπηρεσίες στους πελάτες μας, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης, και λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία μέτρα γι' αυτό.

Η συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί. Δύο είναι οι τομείς που παρακολουθούμε στενά για πιθανές επιπτώσεις στις δραστηριότητές μας:

 • οι υπηρεσίες που παρέχουμε ως κοινοποιημένος οργανισμός (NoBo) στο πλαίσιο διαφόρων οδηγιών και κανονισμών της ΕΕ, και
 • οι υπηρεσίες μας ως αναγνωρισμένος οργανισμός στους τομείς της ναυτιλίας και των υπεράκτιων επιχειρήσεων, που απαιτούν εξουσιοδότηση από σημαία κρατών μελών της ΕΕ.

Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις, συμμετέχοντας σε επιτροπές τυποποίησης και φόρουμ κοινοποιημένων οργανισμών, και οικοδομώντας ισχυρούς δεσμούς με τις κρατικές αρχές και με τη βιομηχανία.

Θα διευκολύνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τους πελάτες μας να διατηρήσουν τις εγκρίσεις NoBo και RO που έχουν ήδη, ώστε να συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στις αγορές της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, θα σας ενημερώνουμε από αυτή τη σελίδα και μέσω των account manager και των ομάδων επιχειρηματικής υποστήριξης.

Για συγκεκριμένους τομείς ενδιαφέροντος και περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στον παγκόσμιο ιστότοπο της LR ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους.

Για απαντήσεις στα ερωτήματά σας, ανατρέξτε στις Συχνές Ερωτήσεις παρακάτω: 

 • Θα συνεχίσει η Lloyd's Register να παρέχει υπηρεσίες Κοινοποιημένου Οργανισμού στην ΕΕ μετά το Brexit; (ΕΝ)

  Yes, we are committed to providing all our customers with the same range of services post Brexit in the EU27 and the UK and we currently provide in the EU.

  We are already approved as a NoBo for the Lifts Directive in France by COFRAC: our NoBo number 2748.

  We have made applications for other approvals in the Netherlands, where LR has a large and long-established operation. We intend to provide similar services to those currently provided, through two existing notified bodies in the Netherlands, Lloyd's Register Verification BV (for Industrial Equipment Directives and Transportable Container authorisations) and Lloyd's Register Nederland BV (for Medical Devices and In-Vitro Diagnostics Devices).

  We have made applications for Medical Devices directives under 93/42/EEC and 98/79/EC to VWS/Directie GMT in the Netherlands for notified body approval for Lloyd's Register Nederland BV.

  We have made applications for ATEX, CPR, MD, MED, ND, PED, RID and the SPVD directives to RvA in the Netherlands for NoBo approval for Lloyd's Register Verification BV.   We already hold a variety of accreditations in the Netherlands through which we have a longstanding relationship with RvA.

  The applications are in various stages of assessment, with an expectation of obtaining approvals starting from around the end of 2018.

  We have already prepared the required applications to the relevant Dutch authorities for the EU Transportable Pressure Equipment Directive, the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR) regulation, and the Transport of Dangerous Goods by Rail (RID).

 • Για πόσο καιρό ακόμα θα είναι έγκυρα τα πιστοποιητικά που έχω λάβει από τη Lloyd's Register; (ΕΝ)

  Unless a mutual recognition arrangement is agreed between the EU and the UK either on a transitional or permanent basis as part of the Withdrawal Agreement, currently issued LR certificates will cease to be valid with effect from the withdrawal date (30 March 2019 00:00 hrs CET). There are indications that mutual recognition of Notified Bodies will be included within the scope of the proposed transition agreement, covering the period until December 2020. We understand that discussions also include the possibility of a permanent mutual recognition scheme forming part of the final agreement. However, to address the possibility that there could ultimately be no recognition agreement between the EU and the UK, we are taking necessary measures to enable us to continue to support our clients, by obtaining Notified Body appointments within the EU27.

 • Η μεταβίβαση πιστοποιητικών σε άλλο κοινοποιημένο οργανισμό θα είναι δωρεάν ή με συμβολικό τίμημα; (ΕΝ)

  It is our intention to transfer clients’ approvals from our UK Notified Body to that in the Netherlands with minimum cost once we obtain appointment in the Netherlands. We are discussing the transfer process with the Dutch authorities and will let you know any developments as they arise.

 • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Τι μέτρα πρέπει να λάβω για τη μεταβίβαση πιστοποιητικών, ώστε να παραμείνουν έγκυρα για την ΕΕ; (ΕΝ)

  We have made applications for ATEX, CPR, MD, MED, ND, PED, RID and the SPVD directives for NoBo approval for Lloyd's Register Verification BV in the Netherlands and are pleased to confirm that this has received accreditation from the Dutch Accreditation Council, Raad voor Accreditatie (RvA).

  This means we can now progress with our application to the various Dutch ministries and we expect to receive formal notification and a posting on the Nando website in the next few weeks.

  Once we receive approval, we will have Notified Body status both in the UK and the Netherlands. As such, in the case of a soft Brexit i.e. a structured withdrawal from the EU with an agreed deal, this will allow you to decide which will best meet the needs of your business.

  Notified Body status in the Netherlands means we can continue to provide similar services to those now provided through our UK Notified Body for the following EC Directives and Regulations:

  Directive 2000/14/EC

  Noise emission in the environment by equipment for use outdoors

  Directive 2006/42/EC

  Machinery

  Directive 2010/35/EU

  Transportable Pressure Equipment

  Directive 2014/29/EU

  Simple Pressure Vessels

  Directive 2014/68/EU

  Pressure Equipment

  Directive 2008/57/EC

  Interoperability of the rail system within the Community

  Directive (EU) 2016/797

  Interoperability of the rail system within the European Union (recast)

  Regulation (EU) No 305/2011

  Construction Products

  Please note, our application for Directive 2014/90/EU Marine equipment is being treated as an Extension to Scope (ETS) and will be added to the schedule of accreditation in the coming weeks.

  If you decide to transfer, the next stage in the process will be to move your current certificates from LRV Ltd/LRC-Energy AS to LRV B.V. We have ensured that our Notified Bodies in the UK and the Netherlands work to identical processes and procedures which will make the transitioning of your certificates from one body to another as straightforward as possible, with minimal impact on your business.

  The transfer includes the issue of certificates bearing the new Notified Body number assigned to us in the Netherlands, which then fully replaces your existing certificate issued from the UK. 

Περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;