Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Αποδείξτε έμπρακτα το ενδιαφέρον σας για το περιβάλλον.

Όλο και περισσότεροι οργανισμοί αντιλαμβάνονται ότι η περιβαλλοντική διαχείριση και η κοινωνική ευθύνη σχετίζονται άμεσα με τα οικονομικά αποτελέσματα.

Rainforest
Περισσότερες πληροφορίες

Εργαζόμαστε για το μέλλον όλων μας.

Με τη διαρκή αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού, όλο και περισσότεροι άνθρωποι θα χρειάζονται εκπαίδευση, τροφή, μεταφορές, ενέργεια και καθαρό νερό. Η αύξηση της ζήτησης ενεργειακών πόρων και η ανάγκη για παρακολούθηση και βελτιστοποίηση της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας και της βιωσιμότητας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων είναι δεδομένη.

Πολλά κράτη και επιχειρήσεις αναγνωρίζουν την ανάγκη για άμεση δράση και ήδη λαμβάνουν μέτρα. Τον Σεπτέμβριο του 2015, τα Ηνωμένα Έθνη υιοθέτησαν τους νέους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) για το έτος 2030. Οι 17 αυτοί στόχοι φιλοδοξούν να δημιουργήσουν ένα βιώσιμο, ισχυρό μέλλον για όλους χωρίς αποκλεισμούς.

Οι υπηρεσίες μας για την κλιματική αλλαγή και τη βιωσιμότητα

Παρέχουμε υπηρεσίες πιστοποίησης, επικύρωσης, επαλήθευσης και εκπαίδευσης για όλες τις πτυχές της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και για την επιλογή προμηθευτών βάση της επαγγελματικής δεοντολογίας. Σας βοηθάμε να εφαρμόσετε συστήματα διαχείρισης που θα μπορούν να ταυτοποιήσουν και να διαχειριστούν τους κινδύνους που επιφέρει η κλιματική αλλαγή και οι απαιτήσεις για βιώσιμη ανάπτυξη, και ταυτόχρονα να αξιοποιήσετε δυνητικές ευκαιρίες.

Blue

Εκπαίδευση στην κλιματική αλλαγή και τη βιωσιμότητα.

Η LR παρέχει ένα εύρος εκπαιδευτικών σεμιναρίων πάνω στην ενέργεια, την κλιματική αλλαγή και τη βιωσιμότητα, τα οποία είναι σχεδιασμένα για να σας βοηθήσουν να εφαρμόσετε τις βέλτιστες πρακτικές.

Βρείτε το κατάλληλο σεμινάριο.

Θέλετε να μάθετε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον οργανισμό σας;

Η προσέγγισή μας

Εφαρμόζουμε εξειδικευμένες λύσεις και παραμένουμε ανεξάρτητοι για να διασφαλίσουμε ακεραιότητα, αξιοπιστία και επιτυχία σε κάθε πτυχή της επιχείρησής σας. Σε συνεργασία με τον οργανισμό σας εγγυόμαστε μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας και οικονομική ανάκαμψη, περιορισμό του λειτουργικού κόστους και των κινδύνων. Ταυτόχρονα θα είστε σε θέση να αποδείξετε τη συμμόρφωση σας με κρατικούς κανονισμούς, νομοθεσίες και πρότυπα του κλάδου, πολλά εκ' των οποίων έχουν εκπονηθεί με την συμβολή μας.

Περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;