Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας.

Εντοπίστε το πλησιέστερο γραφείο της Lloyd’s Register, προωθήστε τις ερωτήσεις ή τις παρατηρήσεις σας, επιλέγοντας την σχετική ενότητα παρακάτω.

 • Ερωτήσεις

 • Καταγγελίες (EN)

  We always do our best to meet the needs of our customers. But sometimes things can go wrong - or we can fall short of our own high standards. If this happens we need to know so we have an opportunity to put things right and improve the service we offer in the future.

  Tell us what went wrong 
  (For details of how we collect and use your personal information please refer to our Privacy notice)

 • Θετικά σχόλια (EN)

  We welcome the opportunity to recognise our colleagues and teams who have exceeded your expectations in the delivery of our services.

  Tell us about it
  (For details of how we collect and use your personal information please refer to our Privacy notice)

 • Σταδιοδρομήστε κοντά μας (EN)

  Join our talent community to be kept informed of the latest opportunities from across the Lloyd's Register group.

  Visit https://jobs.lr.org/

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;