Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΥ8δ/Γ.Π. Οικ/1348

Αρχές και Κατευθυντήριες Γραμμές Ορθής Πρακτικής Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων.

Η Υπουργική Απόφαση Δ.Υ.8.δ/ΦΕΚ 1348.16.01.2004. ορίζει τις απαιτήσεις τις οποίες είναι υποχρεωμένες να τηρούν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της εμπορίας και διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων, και η πιστοποίηση ως προς αυτήν είναι υποχρεωτική.

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας

Γενικά

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της εμπορίας και διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων είναι υποχρεωμένες από το 1999 βάσει του νόμου (Υ.Α. Ε3/833/99), να πιστοποιούνται από Κοινοποιημένους Φορείς Πιστοποίησης. Η Δ.Υ.8.δ/ΦΕΚ 1348.16.01.2004 είναι η ισχύουσα Υπουργική Απόφαση, η οποία ορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να τηρούνται από τις εν λόγω επιχειρήσεις.

Πώς μπορεί να σας βοηθήσει η Lloyd’s Register;

Στην Ελλάδα, η LR διενεργεί συμπληρωματικά επιθεωρήσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης Δ.Υ.8.δ/ΦΕΚ1348.16.01.2004.

Γιατί να συνεργαστείτε μαζί μας;

Εμπειρία

Η Lloyd's Register ήταν ο πρώτος οργανισμός πιστοποίησης που έλαβε επίσημη έγκριση από την υπηρεσία διαπιστεύσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKAS), διασφαλίζοντας ότι οι επιθεωρητές μας διαθέτουν την εξειδίκευση για την αξιολόγηση του οργανισμού σας.

Τεχνογνωσία

Η LR παρέχει υπηρεσίες για την Ευρωπαϊκή Οδηγία των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (93/42/EC) καθώς και για την Οδηγία Διαγνωστικών Συσκευών In Vitro, (98/79/EC). Στην Ελλάδα, διενεργούμε συμπληρωματικά επιθεωρήσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης Δ.Υ.8.δ/ΦΕΚ1348.16.01.2004

Το έργο μας

Τα κέρδη μας χρηματοδοτούν το φιλανθρωπικό ίδρυμα Lloyd’s Register Foundation, το οποίο προάγει την έρευνα και την εκπαίδευση στους τομείς των επιστημών και της μηχανικής, καθώς και την εκπαίδευση και τη συμμετοχή του κοινού σε όλες μας τις δραστηριότητες. Όλα αυτά μας βοηθούν να παραμένουμε πιστοί στον σκοπό που αποτελεί πάντα την κινητήριο δύναμή μας: Να συνεργαζόμαστε για έναν ασφαλέστερο κόσμο.

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;