Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Ενημερωτικό υλικό GDPR.

  • Επιλέχθηκε

Εμφανίζονται 3 από 3 αποτελέσματα
Τα πιο σχετικά

Οδηγός: Το Πρότυπο LR για τον GDPR

Το Πρότυπο LR χρησιμοποιείται για να δηλώσει ότι ο οργανισμός σας πληροί τα κριτήρια ποιότητας που προβλέπονται από τα άρθρα του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Οδηγός: Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Κατανοήστε τις αρχές, τις βασικές έννοιες, τον ρόλο του DPO (Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) και τη διαδικασία συμμόρφωσης.

Datasheet
GDPR
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Οδηγός: Συμμόρφωση με τον GDPR σε 5 βήματα

Η Lloyd's Register προτείνει μια διαδικασία πέντε σημείων για τη συμμόρφωση με το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Datasheet
GDPR
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;