Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

ISO 28000 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

Εμπιστοσύνη στην εφοδιαστική σας αλυσίδα.

Το ISO 28000 αναπτύχθηκε ως απάντηση στη ζήτηση από τον κλάδο μεταφορών και logistics και στοχεύει στη βελτίωση της συνολικής ασφάλειας των εφοδιαστικών αλυσίδων.

Warehouse Boxes
Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας

Γενικά

Η πιστοποίηση ISO 28000 από την Lloyd's Register (LR) παρέχει ένα πλαίσιο για οργανισμούς που συμμετέχουν σε, ή εξαρτώνται από, οποιοδήποτε τμήμα της εφοδιαστικής αλυσίδας για την αξιολόγηση και την αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια.

Τα οφέλη του ISO 28000

Νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες

Η πιστοποίηση ISO 28000 μπορεί να σας βοηθήσει να αποκτήσετε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να προσεγγίσετε νέες αγορές. Διαβεβαιώνει τους πελάτες σας και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη ότι διαθέτετε τον κατάλληλο μηχανισμό για τη διαχείριση κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας, ενισχύοντας έτσι την ασφάλεια των ατόμων αλλά και την ασφάλεια των αγαθών και των υπηρεσιών. Αυτό απλουστεύει τις εμπορικές συναλλαγές και, ορισμένες φορές μάλιστα, επιταχύνει τη διασυνοριακή μεταφορά αγαθών.

Διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια στην εφοδιαστική αλυσίδα

Με την πιστοποίηση ISO 28000 θα εξασφαλίσετε την παρακολούθηση και τη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια του οργανισμού και την εφοδιαστική αλυσίδα σας και αυτό θα επιτρέψει στη διοίκηση να κατευθύνει τους πόρους της σε τομείς που απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή.

Βελτίωση των επιδόσεων και μείωση του κόστους

Η πιστοποίηση ISO 28000 επιτρέπει σε οργανισμούς μεταφορών και logistics να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους μέσω της τήρησης των κατευθυντήριων γραμμών του κλάδου. Επιτρέπει στον οργανισμό να συγκρίνει τις πρακτικές διαχείρισης της ασφάλειας με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση κόστους μέσω της μείωσης των συμβάντων ασφαλείας και των ασφαλίστρων.

Χρειάζεστε βοήθεια με το ISO 28000;

Με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης και πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης, η LR προσφέρει μια σειρά υπηρεσιών που περιλαμβάνουν εκπαίδευση ISO 28000, επιθεώρηση εντοπισμού ελλείψεων σε σχέση με τις απαιτήσεις του ISO 28000 και αξιολόγηση και πιστοποίηση ISO 28000.

Γιατί να συνεργαστείτε μαζί μας;

Εμπειρία

Η Lloyd's Register έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία σε θέματα ασφάλειας από επιθεωρήσεις βάσει του International Ship and Port Facility Security Code (ISPS code) καθιστώντας το έτσι ιδανικό φορέα για την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την ασφάλεια.

Μερικοί από τους γνωστότερους οργανισμούς παγκοσμίως επιλέγουν την Lloyd's Register για την αξιολόγηση και την πιστοποίησή τους κατά ISO 28000, διαβεβαιώνοντάς σας ότι διαθέτουμε τις ικανότητες και την εμπειρογνωμοσύνη για τη διεξαγωγή της αξιολόγησής σας.

Τεχνογνωσία

Οι επιθεωρητές μας είναι ειδικοί του κλάδου, με εξειδίκευση στις αξιολογήσεις ασφάλειας της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ασχολούνται με τις ιδιαίτερες ανάγκες της επιχείρησής σας, ώστε να σας προσφέρουν αποτελεσματική και διεξοδική αξιολόγηση με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του ISO 28000.

Το έργο μας

Τα κέρδη μας χρηματοδοτούν το φιλανθρωπικό ίδρυμα Lloyd’s Register Foundation, το οποίο προάγει την έρευνα και την εκπαίδευση στους τομείς των επιστημών και της μηχανικής, καθώς και την εκπαίδευση και τη συμμετοχή του κοινού σε όλες μας τις δραστηριότητες. Όλα αυτά μας βοηθούν να παραμένουμε πιστοί στον σκοπό που αποτελεί πάντα την κινητήριο δύναμή μας: Να συνεργαζόμαστε για έναν ασφαλέστερο κόσμο.

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;