Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

ΠΡΟΤΥΠΟ LR

Το νέο Πρότυπο LR για τον GDPR.

Το Πρότυπο της Lloyd’s Register χρησιμοποιείται για να δηλώσει ότι ο οργανισμός σας πληροί τα κριτήρια ποιότητας που προβλέπονται από τα άρθρα του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας

Γενικά

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων βρίσκεται στο επίκεντρο των εταιρικών διεργασιών. Είτε αφορά στα προσωπικά δεδομένα των πελατών ή των εργαζομένων της εταιρίας σας, ο νέος Κανονισμός θα επηρεάσει σημαντικά το έργο σας.

Ως Διευθύνων Σύμβουλος είστε σίγουρος πως το προσωπικό της εταιρίας σας έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που κατέχει ο οργανισμός σας; Ως Υπεύθυνος Ποιότητας ή Προστασίας Δεδομένων πως αποδεικνύετε τη συμμόρφωση με τις αρχές του Κανονισμού;

Το Πρότυπο LR για τον GDPR χρησιμοποιείται για να δηλώσει ότι ο οργανισμός σας πληροί τα κριτήρια ποιότητας που προβλέπονται από τα άρθρα του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679, General Data Protection Regulation (GDPR). Αυτό το Πρότυπο οδηγεί στην έκδοση μιας δήλωσης συμμόρφωσης που καταδεικνύει ότι οι έλεγχοι διεργασιών του οργανισμού συμμορφώνονται με τις αρχές του GDPR, ενώ παράλληλα βεβαιώνει και ότι επιδεικνύετε συμμόρφωση με την υποχρέωση λογοδοσίας του Κανονισμού.

Οφέλη του Προτύπου

Εξασφαλίσετε την αξιοπιστία σας

Στο τέλος της αξιολόγησης, ο οργανισμός σας θα λάβει μια υπογεγραμμένη δήλωση συμμόρφωσης η οποία θα βεβαιώνει ότι οι έλεγχοι διεργασιών συμμορφώνονται με τις σχετικές απαιτήσεις του GDPR. Η εν λόγω δήλωση αποδεικνύει στα ενδιαφερόμενα μέρη με τα οποία συνεργάζεστε ότι έχετε λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους ανήκουν. Μειώσετε τους πιθανούς κινδύνους

Μειώσετε τους πιθανούς κινδύνους

Η αξιολόγηση των ελέγχων ενισχύει την ασφάλεια των συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων του οργανισμού σας. Πραγματοποιώντας συχνούς ελέγχους, εκτιμήσεις και αξιολογήσεις των υφιστάμενων διαδικασιών ασφαλείας οι οποίες στοχεύουν στην προστασία των δραστηριοτήτων επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, διασφαλίζεται ο εντοπισμός και ο περιορισμός κάθε πιθανού κινδύνου του οργανισμού σας.

Κερδίστε την εμπιστοσύνη όλων

Η υπογεγραμμένη δήλωση συμμόρφωσης καταδεικνύει ότι οι έλεγχοι διεργασιών του οργανισμού συμμορφώνονται με τις αρχές του GDPR, ενώ παράλληλα αποδεικνύει πως σέβεστε τα δικαιώματά όλων των ενδιαφερομένων μερών στην ιδιωτικότητα.

Πώς μπορεί να σας βοηθήσει η Lloyd’s Register;

Πέραν της αξιολόγησης ως προς το Πρότυπο LR για τον GDPR και της σχετικής δήλωσης συμμόρφωσης, η Lloyd's Register παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που στόχο έχουν την καλύτερη προετοιμασία, κατάρτιση και τον εντοπισμό τυχών ελλείψεων σχετικά με τις απαιτήσεις του νέου Κανονισμού. Ενδεικτικά:

  • Ανάλυση αποκλίσεων GDPR,
  • Εκτίμηση Αντικτύπου Προστασίας Δεδομένων (DPIA),
  • Χαρτογράφηση και διαβάθμιση δεδομένων.

Γιατί να συνεργαστείτε μαζί μας;

Εμπειρία

Η Lloyd's Register ήταν ο πρώτος οργανισμός πιστοποίησης που έλαβε επίσημη έγκριση από την υπηρεσία διαπιστεύσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKAS), διασφαλίζοντας ότι οι επιθεωρητές μας διαθέτουν την εξειδίκευση για την αξιολόγηση του οργανισμού σας.

Τεχνογνωσία

Η αξιολόγηση θα διεξάγεται από κάποιον αξιολογητή της LR με άριστη γνώση του GDPR και του ISO 27001. Η διάρκεια της αξιολόγησης του ελέγχου διεργασιών θα εξαρτηθεί από το μέγεθος και την πολυπλοκότητα της εταιρείας σας, καθώς και από τον όγκο και το είδος των δεδομένων που επεξεργάζεστε.

Μέσω ενός αποτελεσματικού και διεξοδικού ελέγχου και κάνοντας τις κατάλληλες συστάσεις για τη βελτίωση του συστήματος διαχείρισης και της επιχείρησής σας ταυτόχρονα θα διασφαλίσουμε τη συμμόρφωσή σας με τις σχετικές απαιτήσεις του GDPR.

Το έργο μας

Τα κέρδη μας χρηματοδοτούν το φιλανθρωπικό ίδρυμα Lloyd’s Register Foundation, το οποίο προάγει την έρευνα και την εκπαίδευση στους τομείς των επιστημών και της μηχανικής, καθώς και την εκπαίδευση και τη συμμετοχή του κοινού σε όλες μας τις δραστηριότητες. Όλα αυτά μας βοηθούν να παραμένουμε πιστοί στον σκοπό που αποτελεί πάντα την κινητήριο δύναμή μας: Να συνεργαζόμαστε για έναν ασφαλέστερο κόσμο.

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;