Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ

Προστιθέμενη αξία για τον ιατρικό εξοπλισμό.

Εξασφαλίστε την συμμόρφωσή σας με τις απαιτήσεις των σύνθετων νομοθετικών πλαισίων για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Healthcare and Medical
Περισσότερες πληροφορίες

Υποστήριξη της παραγωγής πιστοποιημένων προϊόντων.

Η βιομηχανία ιατροτεχνολογικών προϊόντων βιώνει τις σημαντικότερες νομοθετικές αλλαγές από τη δεκαετία του 1990. Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο δημιουργεί πολυσύνθετες προκλήσεις για τους κατασκευαστές, αλλά και ουσιώδεις αλλαγές για την ασφάλεια των ασθενών και την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων.

Υπηρεσίες ιατρικού κλάδου.

Κάθε οργανισμός είναι μοναδικός και οι επιπτώσεις της νέας νομοθεσίας εξαρτώνται από την πολυπλοκότητα του. Αφιερώνουμε χρόνο και αναλύουμε διεξοδικά τις ανάγκες σας πετυχαίνοντας τα βέλτιστα αποτελέσματα για εσάς και τους πελάτες σας.

Blue

Εκπαίδευση στον τομέα των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων.

Η Lloyd's Register παρέχει σεμινάρια σχετικά με το ISO 13485:2016, το διεθνές πρότυπο ποιότητας που αφορά στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, και την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/1348/2004.

Βρείτε το κατάλληλο σεμινάριο.

Θέλετε να μάθετε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον οργανισμό σας;

Η προσέγγισή μας

Εφαρμόζουμε εξειδικευμένες λύσεις και παραμένουμε ανεξάρτητοι για να διασφαλίσουμε ακεραιότητα, αξιοπιστία και επιτυχία σε κάθε πτυχή της επιχείρησής σας. Σε συνεργασία με τον οργανισμό σας εγγυόμαστε μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας και οικονομική ανάκαμψη, περιορισμό του λειτουργικού κόστους και των κινδύνων. Ταυτόχρονα θα είστε σε θέση να αποδείξετε τη συμμόρφωση σας με κρατικούς κανονισμούς, νομοθεσίες και πρότυπα του κλάδου, πολλά εκ' των οποίων έχουν εκπονηθεί με την συμβολή μας.

Περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;