Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Πολιτική απορρήτου

Η Lloyd’s Register δίνει τη μέγιστη σημασία στην ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και έχει δεσμευτεί για διαρκή προστασία τους.

Ποιος είναι ο σκοπός της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου;

Σκοπός της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου είναι να σας εξηγήσουμε με σαφήνεια πώς συλλέγουμε και πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά την αλληλεπίδρασή σας μαζί μας, καθώς και ποια είναι τα δικαιώματά σας όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα.

Ποια είναι η Lloyd's Register;

Η «Lloyd’s Register» είναι ένας διεθνής όμιλος εταιρειών που ανήκει στην Lloyd’s Register Group Limited (αρ. μητρώου εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο 08126909), η οποία με τη σειρά της ανήκει στο Lloyd’s Register Foundation (αρ. μητρώου φιλανθρωπικού ιδρύματος στο Ηνωμένο Βασίλειο 1145988 και αρ. μητρώου εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο 07905861).

Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Lloyd’s Register;

Για κάθε απορία σχετικά με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου ή για τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μέσω:

  • email: dataprotection@lr.org
  • ταχυδρομικά: Data Protection Officer, Lloyd’s Register, 71 Fenchurch Street, London, EC3M 4BS, UK, ή
  • τηλεφωνικά: +44 20 7423 1724.
Ποιες προσωπικές πληροφορίες συλλέγει η Lloyd’s Register;

Η Lloyd’s Register συλλέγει μόνο βασικές προσωπικές πληροφορίες για εσάς (όπως όνομα, email και βασικά στοιχεία επικοινωνίας – καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που επιλέγετε να παρέχετε), και μόνο με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Πληροφορίες που παρέχετε εσείς οι ίδιοι μέσω του ιστότοπου, γραπτώς, τηλεφωνικά, στις εκδηλώσεις μας, ή με άλλους τρόπους, ή
  • Πληροφορίες που συγκεντρώνουμε κατά την αλληλεπίδρασή σας με τους ιστότοπους ή/και με τις υπηρεσίες μας.

Δεν πρόκειται να ζητήσουμε, και δεν έχουμε σκοπό να συλλέξουμε, καμία ευαίσθητη προσωπική σας πληροφορία.

Γιατί συλλέγει προσωπικές πληροφορίες η Lloyd’s Register;

Η Lloyd’s Register πρέπει να γνωρίζει βασικές προσωπικές πληροφορίες για να απαντά στα αιτήματά σας και να σας παρέχει πληροφορίες για τις υπηρεσίες μας (όπως ενημερωτικά δελτία, ειδήσεις για επιχειρηματικούς κλάδους, πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες, προσκλήσεις σε εκδηλώσεις, δημοσκοπήσεις, έρευνες αγοράς κ.λπ.), τις οποίες είτε έχετε συμφωνήσει να λαμβάνετε είτε σχετίζονται με προϊόντα και υπηρεσίες της Lloyd’s Register που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για κανένα άλλο σκοπό.

Η Lloyd’s Register συλλέγει πληροφορίες για τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τους ιστότοπους μέσω των cookies. Αυτό γίνεται για να προσαρμόζουμε και να εξατομικεύουμε την εμπειρία σας και, σε συνδυασμό με τις πληροφορίες και τα δεδομένα χρήσης άλλων χρηστών, για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο, τον σχεδιασμό και την απόδοση των ιστότοπων. Περισσότερες πληροφορίες στην Πολιτική χρήσης cookies.

Πώς προστατεύουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες;

Η Lloyd’s Register δεσμεύεται ότι θα διατηρεί ασφαλείς τις προσωπικές σας πληροφορίες με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και ότι δεν θα αποκαλύψει προσωπικές σας πληροφορίες σε κανέναν εκτός του ομίλου, ούτε και σε κανένα πρόσωπο ή οντότητα εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου ή/και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός εάν πληρούνται αμφότερες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: (i) είναι αναγκαίο για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου, και (ii) εφόσον έχουμε βεβαιωθεί ότι έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω πληροφορίες θα συνεχίσουν να διατηρούνται και να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα δήλωση και σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Δεδομένων (ΕΕ 2016/679).

Για τη λειτουργία των ιστότοπων χρησιμοποιούμε παρόχους υπηρεσιών, π.χ., για τη φιλοξενία των ιστότοπων και τη διαχείριση ερωτημάτων. Ορισμένοι από αυτούς τους παρόχους θα επεξεργαστούν τις προσωπικές σας πληροφορίες στο πλαίσιο των υπηρεσιών που μας παρέχουν. Δεσμευόμαστε ότι θα διασφαλίσουμε ότι οι εν λόγω πάροχοι υπηρεσιών θα συμμορφώνονται επίσης με τους όρους της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου.

Για πόσο διάστημα διατηρεί η Lloyd’s Register τις προσωπικές πληροφορίες;

Η Lloyd’s Register θα διατηρεί τις προσωπικές σας πληροφορίες για διάστημα όχι μεγαλύτερο από το εύλογα απαιτούμενο για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου, εκτός εάν απαιτείται μεγαλύτερο διάστημα από τη νομοθεσία.

Ποια είναι τα νόμιμα δικαιώματά σας;

Έχετε διάφορα νόμιμα δικαιώματα όσον αφορά τις προσωπικές σας πληροφορίες, όπως:

  • δικαίωμα πρόσβασης και αντιγραφής των προσωπικών σας πληροφοριών,
  • δικαίωμα διόρθωσης εσφαλμένων ή ελλιπών προσωπικών πληροφοριών,
  • δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας πληροφοριών,
  • δικαίωμα να περιορίσετε ή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών από την Lloyd’s Register,
  • δικαίωμα να αποσύρετε τη συναίνεση για επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών (καθώς και δικαίωμα να εξαιρεθείτε ή να διαγραφείτε από λίστες επικοινωνίας ανά πάσα στιγμή, είτε επικοινωνώντας μαζί μας στις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα που παρέχονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου, είτε κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο «Διαγραφή» στα email που λαμβάνετε από εμάς).

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας εάν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε νόμιμο δικαίωμά σας. Θα απαντήσουμε σε κάθε δικαίωμα που θα ασκήσετε εντός ενός μήνα από τη λήψη του αιτήματος, εκτός εάν πρόκειται για σύνθετο αίτημα ή αφορά σημαντικό όγκο δεδομένων, οπότε θα απαντήσουμε εντός τριών μηνών.

Τι γίνεται όταν επισκέπτομαι τα γραφεία της Lloyd’s Register;

Κατά την επίσκεψή σας στα γραφεία μας ενδέχεται να ζητήσουμε μόνο βασικές προσωπικές πληροφορίες για το άτομό σας (όπως περιγράφεται παραπάνω στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου) και αποκλειστικά για την ασφάλεια και την προστασία των εγκαταστάσεων. Μπορεί να σας ζητηθεί να δηλώσετε το όνομά σας κατά την είσοδο και την έξοδο από τα γραφεία μας και μπορεί να σας δοθεί να φορέσετε κάρτα επισκέπτη στη διάρκεια της επίσκεψης. Εάν λειτουργεί κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) στα γραφεία μας, χρησιμοποιείται για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

Πώς μπορείτε να υποβάλλετε ενστάσεις;

Αν έχετε κάποια ένσταση για τον τρόπο που έχει χειριστεί τις προσωπικές σας πληροφορίες η Lloyd’s Register, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Lloyd’s Register, στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παραπάνω.

Έχετε νόμιμο δικαίωμα να υποβάλλετε ενστάσεις σε εποπτική αρχή. Για την Lloyd’s Register, η αρμόδια εποπτική αρχή είναι το γραφείο του Επιτρόπου Πληροφοριών στο Ηνωμένο Βασίλειο (UK Information Commissioner’s Office) - για υποβολή ενστάσεων ή αναφορά παραπόνων, επισκεφτείτε: https://ico.org.uk/concerns).

Η Δήλωση Απορρήτου της Lloyd’s Register θα ενημερώνεται;

Η Lloyd’s Register μπορεί περιοδικά να αλλάζει το περιεχόμενο της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου χωρίς υποχρέωση να σας έχει ενημερώσει προηγουμένως. Θα πρέπει περιοδικά να ελέγχετε την παρούσα Δήλωση Απορρήτου, για να είστε βέβαιοι ότι γνωρίζετε το τρέχον περιεχόμενο, που θα ισχύει κάθε φορά που επισκέπτεστε τους ιστότοπους. Η τελευταία ενημέρωση της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιουνίου 2018.

 

Περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;