Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Ενημερωτικό Υλικό

Ευρετήριο διαθέσιμων πηγών και πληροφοριακού υλικού (Κανονισμοί, Κατευθυντήριες οδηγίες, Οδηγοί και Τεχνικά δελτία).

Αναζήτηση

  • Επιλέχθηκε

    Επιλέχθηκε

    Επιλέχθηκε

    Επιλέχθηκε

Εμφανίζονται 1-10 από 22 αποτελέσματα
Τα πιο πρόσφατα

Ενημερωτικό Σημείωμα Πελατών: Χρήση του σήματος πιστοποίησης Lloyd's Register μαζί με το σήμα UKAS (EN) ENG

Σημαντικές οδηγίες για την ορθή χρήση του διπλού σήματος πιστοποίησης Συστήματος Διαχείρισης (σήμα πιστοποίησης της LR και το σήμα του Εθνικού Φορέα Διαπίστευσης του Ηνωμένου Βασιλείου - UKAS).

Ενημερωτικό Σημείωμα Πελατών: Χρήση του σήματος πιστοποίησης LR (ΕΝ) ENG

Αυτό το ενημερωτικό σημείωμα σχεδιάστηκε για να σας βοηθήσει να αξιοποιήσετε πλήρως το σήμα πιστοποίησης της επιχείρησής σας από την Lloyd's Register, δίνοντάς σας οδηγίες σχετικά με τη χρήση του σήματος.

OHSAS 18001: Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία (EN) ENG

Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας μας καθορίζει τις πολιτικές και τους στόχους της ομάδας και αποτελεί μέρος της συνολικής στρατηγικής για την επίτευξη του οράματός μας.

ISO 14001: Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ENG

Το Διεθνές Πρότυπο ISO14001 καθορίζει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης/ΣΠΔ (Environmental Management System/EMS).

ISO 9001: Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (EN) ENG

Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας μας καθορίζει τις πολιτικές και τους στόχους μας και αποτελεί μέρος της συνολικής στρατηγικής για την επίτευξη του οράματός μας. Παρέχει ένα πλαίσιο για τη διαχείριση της ποιότητας, της ασφάλειας και της υγείας, του περιβάλλοντος και των επιχειρηματικών συστημάτων, καθορίζοντας αποτελεσματικές πρακτικές εργασίας και αποτελεσματικούς ελέγχους.

Πολιτική κατά της σύγχρονης δουλείας (ΕΝ) ENG

Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας μας καθορίζει τις πολιτικές και τους στόχους μας και αποτελεί μέρος της συνολικής στρατηγικής για την επίτευξη του οράματός μας.

Ποιότητα, Περιβάλλον, Υγεία και Ασφάλεια σε Ναυτιλία και Offshore (ΕΝ) ENG

Στόχος μας είναι να καλύψουμε τις ανάγκες και να εκπληρώσουμε τις προσδοκίες των πελατών και των ενδιαφερόμενων μερών με ακεραιότητα.

Πολιτική κατά της δωροδοκίας, της διαφθοράς και της απάτης (ΕΝ) ENG

Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας μας καθορίζει τις πολιτικές και τους στόχους της ομάδας και αποτελεί μέρος της συνολικής στρατηγικής για την επίτευξη του οράματός μας.

Οδηγός: Το Πρότυπο LR για τον GDPR

Το Πρότυπο LR χρησιμοποιείται για να δηλώσει ότι ο οργανισμός σας πληροί τα κριτήρια ποιότητας που προβλέπονται από τα άρθρα του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;