Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Ενημερωτικό Υλικό

Ευρετήριο διαθέσιμων πηγών και πληροφοριακού υλικού (Κανονισμοί, Κατευθυντήριες οδηγίες, Οδηγοί και Τεχνικά δελτία).

Αναζήτηση

Εμφανίζονται 10-20 από 32 αποτελέσματα
Τα πιο πρόσφατα

Πακέτο Εφαρμογής του προτύπου ISO 45001

Aπευθύνεται σε εταιρείες που δεν διαθέτουν πιστοποίηση OHSAS 18001 και θα ήθελαν να πιστοποιηθούν ως προς το πρότυπο ISO 45001.

Φυλλάδιο
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ISO 45001

Ενημερωτικό Σημείωμα: Χρήση του σήματος πιστοποίησης LR με το σήμα UKAS (EN) ENG

Σημαντικές οδηγίες για την ορθή χρήση του διπλού σήματος πιστοποίησης Συστήματος Διαχείρισης (σήμα πιστοποίησης της LR και το σήμα του Εθνικού Φορέα Διαπίστευσης του Ηνωμένου Βασιλείου - UKAS).

Ενημερωτικό Σημείωμα: Χρήση του σήματος πιστοποίησης LR (ΕΝ) ENG

Αυτό το ενημερωτικό σημείωμα σχεδιάστηκε για να σας βοηθήσει να αξιοποιήσετε πλήρως το σήμα πιστοποίησης της επιχείρησής σας από την Lloyd's Register, δίνοντάς σας οδηγίες σχετικά με τη χρήση του σήματος.

OHSAS 18001: Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία (EN) ENG

Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας μας καθορίζει τις πολιτικές και τους στόχους της ομάδας και αποτελεί μέρος της συνολικής στρατηγικής για την επίτευξη του οράματός μας.

ISO 14001: Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (EN) ENG

Το Διεθνές Πρότυπο ISO14001 καθορίζει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης/ΣΠΔ (Environmental Management System/EMS).

ISO 14001: Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (EN) ENG

Το Διεθνές Πρότυπο ISO14001 καθορίζει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης/ΣΠΔ (Environmental Management System/EMS).

ISO 9001: Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (EN) ENG

Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας μας καθορίζει τις πολιτικές και τους στόχους μας και αποτελεί μέρος της συνολικής στρατηγικής για την επίτευξη του οράματός μας. Παρέχει ένα πλαίσιο για τη διαχείριση της ποιότητας, της ασφάλειας και της υγείας, του περιβάλλοντος και των επιχειρηματικών συστημάτων, καθορίζοντας αποτελεσματικές πρακτικές εργασίας και αποτελεσματικούς ελέγχους.

Πολιτική κατά της σύγχρονης δουλείας (ΕΝ) ENG

Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας μας καθορίζει τις πολιτικές και τους στόχους μας και αποτελεί μέρος της συνολικής στρατηγικής για την επίτευξη του οράματός μας.

Πολιτική κατά της δωροδοκίας, της διαφθοράς και της απάτης (ΕΝ) ENG

Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας μας καθορίζει τις πολιτικές και τους στόχους της ομάδας και αποτελεί μέρος της συνολικής στρατηγικής για την επίτευξη του οράματός μας.

Οδηγός: Το Πρότυπο LR για τον GDPR

Το Πρότυπο LR χρησιμοποιείται για να δηλώσει ότι ο οργανισμός σας πληροί τα κριτήρια ποιότητας που προβλέπονται από τα άρθρα του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;