Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Ενημερωτικό Υλικό

Ευρετήριο διαθέσιμων πηγών και πληροφοριακού υλικού (Κανονισμοί, Κατευθυντήριες οδηγίες, Οδηγοί και Τεχνικά δελτία).

Αναζήτηση

Εμφανίζονται 20-30 από 32 αποτελέσματα
Τα πιο πρόσφατα

Οδηγός: Εισαγωγή στο πρότυπο ISO 45001

Το ISO 45001 είναι το νέο διεθνές πρότυπο για τη διαχείριση της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (OH&S) που αντικατέστησε το πρότυπο OHSAS 18001.

Φυλλάδιο
ISO 45001

Οδηγός: Ο κανονισμός MRV

Μάθετε περισσότερα για την παρακολούθηση των εκπομπών CO2 και τις υπηρεσίες επαλήθευσης.

Datasheet
ΝΑΥΤΙΛΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Οδηγός: Συμμόρφωση με τον GDPR σε 5 βήματα

Η Lloyd's Register προτείνει μια διαδικασία πέντε σημείων για τη συμμόρφωση με το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Datasheet
GDPR
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Οδηγός: Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Κατανοήστε τις αρχές, τις βασικές έννοιες, τον ρόλο του DPO (Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) και τη διαδικασία συμμόρφωσης.

Datasheet
GDPR
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ενημερωτικό Σημείωμα Πελατών: Αναστολή και ανάκληση της πιστοποίησης

Αυτό το ενημερωτικό σημείωμα περιγράφει τι συμβαίνει όταν υπάρχει αδυναμία διατήρησης του συστήματος διαχείρισής σας, ή όταν ζητάτε την έγκρισή μας για να ανασταλεί ή να ανακληθεί η πιστοποίησή σας.

Ενημερωτικό Σημείωμα Πελατών: Διαχείριση Παραπόνων (ΕΝ) ENG

Σε περίπτωση που έχετε οποιοδήποτε παράπονο που σχετίζεται με την παροχή υπηρεσιών από μέρους της LR ή από κάποια πιστοποιημένη από την LR επιχείρηση, είμαστε πάντα πρόθυμοι να κατανοήσουμε τις ανάγκες σας.

Περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;