Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Δείτε όλα τα Ενημερωτικά Σημειώματα Πελατών

Ενημερωτικό Σημείωμα Πελατών

Εμφανίζονται 1-10 από 15 αποτελέσματα
Τα πιο σχετικά

Ενημερωτικό Σημείωμα Πελατών: Αναστολή και ανάκληση της πιστοποίησης

Αυτό το ενημερωτικό σημείωμα περιγράφει τι συμβαίνει όταν υπάρχει αδυναμία διατήρησης του συστήματος διαχείρισής σας, ή όταν ζητάτε την έγκρισή μας για να ανασταλεί ή να ανακληθεί η πιστοποίησή σας.

Ενημερωτικό Σημείωμα Πελατών: Επιθεώρηση από Απόσταση

Kατεβάσετε το ενημερωτικό μας σημείωμα πελατών, προκειμένου να κατανοήσετε τον τρόπο διενέργειας των επιθεωρήσεων από απόσταση.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΛΑΤΩΝ
Επιθεώρηση από Απόσταση
ISO 9001
ISO 14001

Ενημερωτικό Σημείωμα: Χρήση του σήματος πιστοποίησης LR με το σήμα UKAS (EN) ENG

Σημαντικές οδηγίες για την ορθή χρήση του διπλού σήματος πιστοποίησης Συστήματος Διαχείρισης (σήμα πιστοποίησης της LR και το σήμα του Εθνικού Φορέα Διαπίστευσης του Ηνωμένου Βασιλείου - UKAS).

Ενημερωτικό Σημείωμα: Χρήση του σήματος πιστοποίησης LR (ΕΝ) ENG

Αυτό το ενημερωτικό σημείωμα σχεδιάστηκε για να σας βοηθήσει να αξιοποιήσετε πλήρως το σήμα πιστοποίησης της επιχείρησής σας από την Lloyd's Register, δίνοντάς σας οδηγίες σχετικά με τη χρήση του σήματος.

Ενημερωτικό Σημείωμα Πελατών: Διαδικασία αξιολόγησης (ΕΝ) ENG

Περίγραμμα των υπηρεσιών που σχετιζόνται με τα Συστήματα Διαχείρισης

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;