Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

 

Τα κρίσιμα ζητήματα περιβάλλοντος, κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) γίνονται ολοένα και περισσότερο ανησυχητικά για τους οργανισμούς και την Διοίκηση. Στο σημερινό ραγδαία μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό κόσμο, η απαιτούμενη προσοχή σε ζητήματα ESG είναι συχνά κρίσιμη για τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστική επιτυχία. Οι επιχειρήσεις που υιοθετούν πρακτικές ESG φαίνεται να απολαμβάνουν μεγαλύτερες και σημαντικότερες ευκαιρίες για βελτίωση της επωνυμίας και προσέλκυση νέων πελατών καθώς και ενίσχυση των κινήτρων των εργαζομένων.

Κορυφαίοι εμπειρογνώμονες της LR από διαφορετικές χώρες θα συναντηθούν σε μια διαδικτυακή συζήτηση προκειμένου να διερευνήσουν τη δυναμική αυτή που εκτείνεται σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου, ώστε να διαφανούν οι αναδυόμενες τάσεις ESG που θα βοηθήσουν στη διαμόρφωση των νέων αρχών αειφορίας εστιάζοντας στο ερώτημα πώς η LR μπορεί να υποστηρίξει πελάτες που επιτυγχάνουν σχετικούς στόχους.

Η συζήτηση θα διεξαχθεί στα αγγλικά.

 

Τα θέματα που θα συζητηθούν:

  • Ολοκληρωμένη ESG στρατηγική,
  • Αύξηση των εταιρειών που θέτουν στόχους για επίτευξη της στρατηγικής "απόλυτο-μηδέν" / ουδετερότητας άνθρακα / μηδενικών εκπομπών άνθρακα,
  • Μεγαλύτερη εστίαση στις αλυσίδες εφοδιασμού και στον στόχο μείωσης των εκπομπών πεδίου 3,
  • Ψηφιακή τεχνολογία όπως ισχύει για τις αναφορές ESG.

 

Ομιλητές:

 
Περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;