Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

ISO 14001 Περιβαλλοντική διαχείριση

ISO 14001 Περιβαλλοντική διαχείριση.

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας

Το ISO 14001 ωθεί τους οργανισμούς να προλαμβάνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της λειτουργίας τους, δεσμεύοντάς τους για την πρόληψη της ρύπανσης, την τήρηση της νομοθεσίας και τις συνεχείς βελτιώσεις.

Η πιστοποίηση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 14001 βοηθά τους οργανισμούς να αποδείξουν τη συνεχή δέσμευση για βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων. Το πρότυπο έχει αναδιατυπωθεί πλήρως, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι στόχοι και ο σκοπός που θέτουν υποστηρίζουν τις μεταβαλλόμενες ανάγκες του σημερινού κόσμου και αντανακλούν το σύνθετο περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν πλέον οι οργανισμοί.

Το ISO 14001:2015 δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην προληπτική βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων και ενσωματώνει την περιβαλλοντική διαχείριση στα στρατηγικά σχέδια  του εκάστοτε οργανισμού, ανεξαρτήτως τομέα δραστηριοτήτων και μεγέθους. 

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και μάθετε περισσότερα σχετικά με:

  • Τη διαδικασία και τον τρόπο με τον οποίο το ISO 14001 μπορεί να ενσωματωθεί στον οργανισμό σας.
  • Τις βέλτιστες πρακτικές εφαρμογής του προτύπου.
  • Τα οφέλη για τον οργανισμό σας.
  • Τις βελτιώσεις που μπορούν να γίνουν στον οργανισμό σας κατά την εφαρμογή του ISO 14001.

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;