Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας

Το ISO 27001 είναι το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο συστήματος διαχείρισης για την ασφάλεια των πληροφοριών.

Η απόκτηση πιστοποίησης ISO 27001 απαιτεί συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, όπως ο κανονισμός GDPR της ΕΕ. Αυτό έχει θετικό αντίκτυπο στη διαχείριση κινδύνων και στην εταιρική διακυβέρνηση. Θα αποδείξει στους πελάτες σας και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη ότι εφαρμόζετε τους ελέγχους και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την προστασία των δεδομένων τους, αποτρέποντας πιθανές παραβιάσεις.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και μάθετε περισσότερα σχετικά με:

  • Προστασία των δεδομένων και της φήμης σας.
  • Το θετικό αντίκτυπο της συμμόρφωσής σας για τη διαχείριση κινδύνων και την εταιρική διακυβέρνηση.
  • Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημά σας στην αγορά.

 

 

 

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;