Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Οδηγός για τη σύγκριση των δομών των 2 προτύπων

Συγκρίνοντας το OHSAS 18001 με το πρότυπο ISO 45001.

resource header

 

Παρόλο που το ISO 45001, το διεθνές πρότυπο για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (OH&S), αντικαθιστά το OHSAS 18001, τα δύο πρότυπα έχουν γενικά τους ίδιους στόχους για τη βελτίωση των επιδόσεων, την πρόληψη τραυματισμών ή ατυχημάτων που σχετίζονται με την εργασία.

Η βασική διαφορά μεταξύ των δύο προτύπων είναι ότι το ISO 45001 χρησιμοποιεί το Παράρτημα SL, το οποίο μεταφέρει τη διαχείριση και συνεχή βελτίωση της Υγείας & Ασφάλειας στον πυρήνα ενός οργανισμού.

Αυτός ο οδηγός δίνει μια επισκόπηση του τρόπου σύγκρισης των δομών των δύο προτύπων.

Εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας μας για να λαμβάνετε τέτοιο περιεχόμενο απευθείας στα εισερχόμενά σας.

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;