Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Ασφαλέστερο εργασιακό περιβάλλον και υγιέστερο εργατικό δυναμικό

ISO 45001 - Υγεία και ασφάλεια στην εργασία

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας

Το ISO 45001:2018 έχει ως στόχο να μειώσει τους θανάτους και τα ατυχήματα που σχετίζονται με την εργασία και που, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), φθάνουν τα 2,78 εκατομμύρια και τα 374 εκατομμύρια αντίστοιχα, ετησίως. Η ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων στην πρόληψη επαγγελματικών ατυχημάτων ή ασθενειών ενισχύεται σημαντικά.

Οι επιθεωρητές της LR είναι πλήρως εξειδικευμένοι στον τομέα τους και αντιλαμβάνονται τους κινδύνους που ελλοχεύουν στον κλάδο της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία.  Τεχνικοί εμπειρογνώμονες της LR συμμετείχαν στην ανάπτυξη του προτύπου ISO 45001. Ο Martin Cottam, Group Technical Assurance & Quality Director, είναι πρόεδρος της ISO/TC 283 – της τεχνικής επιτροπής του ISO για τα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία. Οι επιθεωρητές μας γνωρίζουν τις απαιτήσεις του προτύπου και θα σας ενημερώσουν σχετικά μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης.

Κατεβάστε τον οδηγό για το ISO 45001 και ενημερωθείτε σχετικά με:

  • Τι σημαίνει το ISO 45001 για εσάς και τον οργανισμό σας

  • Πως μπορεί να σας βοηθήσει η Lloyd's Register;


ISO 45001 Εργαλείο Αυτο-αξιολόγησης (Self-Assessment Tool)

ISO 45001 Self-Assessment Tool

Βρίσκεστε στη γραμμή εκκίνησης;

Χρησιμοποιώντας το νέο εργαλείο αυτο-αξιολόγησης ISO 45001 της Lloyd's Register, θα μπορέσετε να εντοπίσετε εγκαίρως και με ευκολία τυχόν εμπόδια για την επιτυχή μετάβαση στο ISO 45001.

Ξεκινήστε τώρα
Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;