Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας

Το ISO 50001 είναι ένα διεθνές πρότυπο που συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης, την ελαχιστοποίηση του αποτυπώματος άνθρακα και τη μείωση του κόστους, προωθώντας τη βιώσιμη χρήση της ενέργειας.

Η νέα έκδοση του ISO 50001 απαιτεί από τους οργανισμούς να κοιτάξουν πέρα από τις δικές τους ενεργειακές απαιτήσεις και να εξετάσουν τις εξωτερικές απαιτήσεις και τους κίνδυνους που υπάρχουν. Θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες ως μέρος της στρατηγικής κατεύθυνσης υψηλού επιπέδου, ώστε να διασφαλιστεί ότι ο οργανισμός έχει ενσωματώσει τις αρχές διαχείρισης ενέργειας.

Κατεβάστε τον παρακάτω οδηγό που δημιουργήσαμε για να υποστηρίξουμε οργανισμούς που προτίθενται να εφαρμόσουν ένα Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας (EnMS) και να υποβληθούν σε πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001: 2018.

Δείτε τα εκπαιδευτικά σεμινάρια που προσφέρουμε:

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;