Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

ISO 50001 Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας

ISO 50001 Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας.

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας

Το ISO 50001 είναι ένα διεθνές πρότυπο που συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης, την ελαχιστοποίηση του αποτυπώματος άνθρακα και τη μείωση του κόστους, προωθώντας τη βιώσιμη χρήση της ενέργειας.

Η νέα έκδοση του ISO 50001 απαιτεί από τους οργανισμούς να κοιτάξουν πέρα από τις δικές τους ενεργειακές απαιτήσεις και να εξετάσουν τις εξωτερικές απαιτήσεις και τους κίνδυνους που υπάρχουν. Θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες ως μέρος της στρατηγικής κατεύθυνσης υψηλού επιπέδου, ώστε να διασφαλιστεί ότι ο οργανισμός έχει ενσωματώσει τις αρχές διαχείρισης ενέργειας.

Το πρότυπο ISO 50001:2018 δίνει μεγαλύτερη έμφαση στη συνεχή βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης με μεγαλύτερη συμμετοχή της ηγεσίας και των εργαζομένων. Το αναθεωρημένο πρότυπο αναμένεται επίσης να βελτιώσει την αποδοτικότητα και να μειώσει το ενεργειακό κόστος, επιτρέποντας έτσι στους οργανισμούς να μειώσουν τον περιβαλλοντικό τους αντίκτυπο και να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και μάθετε περισσότερα σχετικά με:

  • Τα οφέλη του ISO 50001.
  • Τις υπηρεσίες επιθεώρησης εντοπισμού ελλείψεων, αξιολόγησης και πιστοποίησης που προσφέρει η Lloyd's Register.

Δείτε τα εκπαιδευτικά σεμινάρια που προσφέρουμε:

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;