Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας

Περισσότεροι από 1 εκατομμύριο οργανισμοί παγκοσμίως διαθέτουν πιστοποίηση ISO 9001, καθιστώντας αναμφισβήτητα το πρότυπο αυτό το πιο διαδεδομένο στον επιχειρηματικό κόσμο.

Η απόκτηση πιστοποίησης από την Lloyd's Register (LR) αποδεικνύει ότι ακολουθείτε μια δυναμική και παγκοσμίως αναγνωρισμένη προσέγγιση κατά την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. Η προσέγγιση αυτή επικεντρώνεται στη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών που ακολουθείτε και την ιδανική διαχείριση των εκάστοτε επιχειρηματικών κινδύνων για την κάλυψη των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών σας ή των υπολοίπων ενδιαφερομένων μερών.

Κατεβάστε  το παρακάτω ενημερωτικό δελτίο για να μάθετε πώς μια υπηρεσία gap analysis ISO 9001: 2015 από τη Lloyd's Register μπορεί να βοηθήσει την εταιρεία σας να επιτύχει την επιθυμητή πιστοποίηση και να βελτιώσει την απόδοση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας σας.

 

 

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;