Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Κατάλογος υπηρεσιών

Πληκτρολογήστε μια λέξη ή φράση-κλειδί για την εύρεση υλικού σχετικού με τις ανάγκες σας.

Search

  • Επιλέχθηκε

    Επιλέχθηκε

    Επιλέχθηκε

    Επιλέχθηκε

Εμφανίζονται 10-20 από 59 αποτελέσματα
Τα πιο σχετικά

Συµβούλιο Ναυτιλιακής Επιµελητείας

Seafood certification to the Marine Stewardship Council’s Sustainable Fishing Standard (MSC) recognises fisheries that are both well managed and sustainable.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ
MSC
Πρωτογενής παραγωγή

Ανοικτά-για-το-κοινό σεμινάρια.

Τα σεμινάρια της LR βασίζονται στην εμπειρία μας για την αξιολόγηση των συστημάτων διαχείρισης.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ & ΑΜΥΝΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

EMAS Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου

Το EMAS αφορά στην εκούσια συμμετοχή των οργανισμών σε ένα Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (κανονισμός ΕΚ 1221/2009).

Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π. Οικ/1348.

Στην Ελλάδα, η Lloyd’s Register διενεργεί συμπληρωματικά επιθεωρήσεις σύμφωνα με τις αρχές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ

EU ETS Σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ

Οι υπηρεσίες επαλήθευσης της Lloyd's Register κατά του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ δείχνουν ότι οι οργανώσεις δεσμεύονται για χαμηλές εκπομπές διοξειδίου άνθρακα.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
EU ETS
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ISO 13485 Ιατρικά Μηχανήματα

Το πρότυπο ISO 13485 είναι το διεθνές πρότυπο QMS για τις ιατρικές συσκευές και συσκευές.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ISO 13485
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ
ΥΓΕΙΑ & ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ

ISO 22000 Διεθνές Πρότυπο Ασφάλειας Τροφίμων

Η LR παρέχει πιστοποίηση ISO 22000 για οποιονδήποτε οργανισμό στην αλυσίδα τροφίμων.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ISO 22000
ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ & ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ISO 20000 Πρότυπο Πληροφοριακών Συστημάτων

Επιλέγοντας την Lloyd's Register για πιστοποίηση ISO 20000, εστιάζετε στην παροχή αξιόπιστων και βελτιωμένων υπηρεσιών στους χρήστες των πληροφοριακών συστημάτων.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ISO 20000
ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ISO 9001 Πρότυπο για τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Η πιστοποίηση ISO 9001: 2015 από το Lloyd's Register σάς βοηθά να αποδείξετε τη δέσμευσή σας για την ικανοποίηση του πελάτη και τη συνεχή βελτίωση.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ISO 9001
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ & ΑΜΥΝΑ

ISO 28007 Ιδιωτικές Εταιρείες Ναυτικής Προστασίας

Η πιστοποίηση ISO 28007 από την Lloyd's Register για ιδιωτικές εταιρείες ναυτικής ασφάλειας καταδεικνύει την ύπαρξη κατάλληλα οπλισμένου προσωπικού ασφαλείας στα πλοία.

ISO 28007
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΝΑΥΤΙΛΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;