Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια
Κάντε κράτηση τώρα Δείτε ημερομηνίες και τόπους

Τιμές από

€245


Τύπος σεμιναρίου

 • Ενδοεπιχειρησιακό
 • Τηλεδιάσκεψη

Διάρκεια

1 μέρα

Χρειάζεστε το σεμινάριο αν...

 • θέλετε οι εκθέσεις αναφοράς να είναι επαγγελματικές και να κάνουν τη διαφορά,
 • θέλετε να αναπτύξετε τις γνώσεις και τις δεξιότητές σας ως μέρος της συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξής σας.

Θα μάθετε...

 • πώς να κρατήσετε τους αναγνώστες σας,
 • τεχνικές και ιδέες για σαφή γραφή,
 • πώς να προσδιορίσετε την αιτία και τον αντίκτυπο μιας μη συμμόρφωσης.
 • να αναφέρετε μη συμμορφώσεις ως ελαττώματα του συστήματος,
 • τον τρόπο που θα επικοινωνηθούν τα ευρήματα ενός ελέγχου με τις κατάλληλες επιπτώσεις,
 • πώς να γράφετε φιλικές προς τον χρήστη αναφορές ελέγχου που θα είναι σαφείς, ακριβείς και συνοπτικές.

Θα χρειαστεί...

 • να έχετε κάποια εμπειρία στη διεξαγωγή και στην αναφορά ελέγχων.
 • Ιδανικά, να έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς σεμινάριο επιθεωρητή ή επικεφαλής επιθεωρητή.

Εκπαίδευση με την LR

Με την LR μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ένα μεγάλο εύρος σεμιναρίων που θα σας βοηθήσουν περισσότερο στη σταδιοδρομία σας και στην εφαρμογή βελτιώσεων στα συστήματα διαχείρισης του οργανισμού σας. Έχοντας πολλές μεθόδους εκμάθησης για να επιλέξετε, τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια μπορούν να σας βοηθήσουν να αναπτύξετε και να φθάσετε στο επόμενο επίπεδό σας. Βρείτε περισσότερα σεμινάρια εδώ.

Η μελλοντική σας ανάπτυξη…

 • Πρακτική Εκπαίδευση σε επιθεωρήσεις (διενέργεια πραγματικών επιθεωρήσεων στην εταιρεία σας υπό την επίβλεψη εισηγητή μας).
 • Δείτε τα σεμινάρια Επιχειρησιακής Βελτίωσης LR.

Διάρκεια…

Μία ημέρα.

Κόστος

350€

Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια

Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο εφόσον έχετε περισσότερα από τέσσερα άτομα με την επιπρόσθετη επιλογή:

 • Υποστήριξη για την ανάπτυξη ενός υποδείγματος για τις εκθέσεις αναφοράς σας, και εκπαίδευση και καθοδήγηση στους επιθεωρητές σας σχετικά με τον τρόπο χρήσης του υποδείγματος.
Κάντε κράτηση τώρα Δείτε ημερομηνίες και τόπους

Τιμές από

€245


Τύπος σεμιναρίου

 • Ενδοεπιχειρησιακό
 • Τηλεδιάσκεψη

Διάρκεια

1 μέρα

Τηλεδιάσκεψη

Σεμινάρια σε αίθουσα διδασκαλίας που παραδίδονται διαδικτυακά, είτε με ζωντανή μετάδοση είτε προεγγεγραμμένα. Σε βάθος γνώση, προσβάσιμη σε όλους.

19 Νοε 2020

Καταγραφή Αναφορών Ελέγχου

 • EUR 245 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;