Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια
Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας

Τιμές από

€295


Τύπος σεμιναρίου

 • Τηλεδιάσκεψη
 • Ενδοεπιχειρησιακό

Διάρκεια

8 ώρες

Χρειάζεστε το σεμινάριο αν...

 • θέλετε να πραγματοποιήσετε την ενσωμάτωση των απαιτήσεων της αναθεωρημένης έκδοσης του BRCGS Food στο σύστημα της εταιρείας σας 
 • ανήκετε στο τεχνικό προσωπικό της παραγωγής
 • είστε τεχνικός διευθυντής ή/και διαχειριστής ποιότητας ή μέλος της ομάδας τους, και
 • είσαστε σύμβουλος επιχειρήσεων που ειδικεύεται στα συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων

Θα μπορείτε να...

 • κατανοήσετε τους λόγους για τους οποίους έγιναν οι αλλαγές στο Πρότυπο, συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων στο χώρο
 • είσαστε σε θέση να εξηγήσετε πώς οι αλλαγές θα ωφελήσουν τους πωλητές λιανικής, τους παραγωγούς, τους επιθεωρητές και τους καταναλωτές
 • κατανοήσετε τις αλλαγές από την έκδοση 7, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στη δομή του Προτύπου, τις αλλαγές στα υπάρχοντα Κεφάλαια, τις νέες απαιτήσεις και τα νέα Κεφάλαια
 • αναγνωρίσετε τις αλλαγές στο πρωτόκολλο του Προτύπου, και
 • να γνωρίζετε πώς πρέπει πλέον να διεξάγεται η διεργασία της επιθεώρησης και να καταγράφεται η αναφορά επιθεώρησης

Θα χρειαστεί...

 • εργασιακή εμπειρία στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων πριν από την παρακολούθηση του σεμιναρίου αυτού
 • γνώση σχετικής βασικής νομοθεσίας για την ασφάλεια των τροφίμων, λειτουργικών προαπαιτούμενων προγραμμάτων, Ορθών Πρακτικών Παραγωγής και αρχές HACCP όπως ορίζονται στο Codex Alimentarius
 • εμπειρία και γνώση του προτύπου BRCGS Food Safety Έκδοση 7 και της εφαρμογής αυτού
 • να έχετε διαβάσει και κάνει ανασκόπηση στο πρότυπο BRCGS Food Safety Έκδοση 8 (διατίθεται δωρεάν στην ιστοσελίδα του BRCGS)

Εκπαίδευση από την LR

Με την Lloyd's Register, μπορείτε να εκπαιδευθείτε με τον τρόπο εκμάθησης που σας ταιριάζει. Προσφέρουμε σεμινάρια σε διαφορετικές μορφές, από ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση μέχρι και μέσω τηλεδιάσκεψης σε εικονική αίθουσα διδασκαλίας. Μάθετε περισσότερα για τις Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες Ascend από την Lloyd's Register. 

Η μελλοντική σας ανάπτυξη…

Διάρκεια…

Μία ημέρα

Ωράριο...

09:00-17:00

Τιμή...

350€

Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια

Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο εφόσον έχετε περισσότερα από τέσσερα άτομα που είναι υπεύθυνα για τον συντονισμό της μετάβασης του συστήματος διαχείρισης από το BRCGS Food Issue 7 στο Issue 8, ή σε άτομα που εμπλέκονται στη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης και πρέπει να ενημερωθούν σχετικά με τις επικείμενες αλλαγές σε αυτό

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας

Τιμές από

€295


Τύπος σεμιναρίου

 • Τηλεδιάσκεψη
 • Ενδοεπιχειρησιακό

Διάρκεια

8 ώρες

Τηλεδιάσκεψη

Σεμινάρια σε αίθουσα διδασκαλίας που παραδίδονται διαδικτυακά, είτε με ζωντανή μετάδοση είτε προεγγεγραμμένα. Σε βάθος γνώση, προσβάσιμη σε όλους.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;