Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Kατανοήσετε τους λόγους για τις αλλαγές του Προτύπου

Νέο

BRCGS Packaging Issue 6 Κατανόηση και Ερμηνεία.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια
Κάντε κράτηση τώρα Δείτε ημερομηνίες και τόπους

Τιμές από

€295


Τύπος σεμιναρίου

 • Ενδοεπιχειρησιακό
 • Τηλεδιάσκεψη

Διάρκεια

1 μέρα

Χρειάζεστε το σεμινάριο αν...

 • θέλετε να κατανοήσετε τις απαιτήσεις στο σύστημα της εταιρείας σας,
 • ανήκετε στο τεχνικό προσωπικό της παραγωγής,
 • είστε τεχνικός διευθυντής ή/και διαχειριστής ποιότητας ή μέλος της ομάδας τους,
 • είσαστε σύμβουλος επιχειρήσεων που ειδικεύεται στα συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων.

Θα μπορείτε να...

 • κατανοήσετε τους λόγους για τους οποίους έγιναν οι αλλαγές στο Πρότυπο, συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων στον τομέα,
 • εξηγήσετε πώς το πρότυπο ωφελεί τους πωλητές λιανικής, τους παραγωγούς, τους επιθεωρητές και τους καταναλωτές,
 • κατανοήσετε τις αλλαγές από την έκδοση 5, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στη δομή του Προτύπου, τις αλλαγές στα υπάρχοντα Κεφάλαια, τις νέες απαιτήσεις και τα νέα Κεφάλαια,
 • αναγνωρίσετε τις αλλαγές στο πρωτόκολλο του Προτύπου, και
 • να γνωρίζετε πώς πρέπει πλέον να διεξάγεται η διεργασία της επιθεώρησης και να καταγράφεται η αναφορά επιθεώρησης.

Θα χρειαστεί...

 • εργασιακή εμπειρία στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων πριν από την παρακολούθηση του σεμιναρίου αυτού,
 • γνώση σχετικής βασικής νομοθεσίας για την ασφάλεια των τροφίμων, λειτουργικών προαπαιτούμενων προγραμμάτων, Ορθών Πρακτικών Παραγωγής και αρχές HACCP όπως ορίζονται στο Codex Alimentarius,
 • εμπειρία και γνώση του προτύπου BRC IoP Issue 5 και της εφαρμογής αυτού,
 • να έχετε διαβάσει και κάνει ανασκόπηση στο πρότυπο BRCGS Packaging Issue 6 Standard (διατίθεται δωρεάν στην ιστοσελίδα του BRCGS).

Η μελλοντική σας ανάπτυξη…

Δείτε τα σεμινάρια Επιχειρησιακής Βελτίωσης LR

Διάρκεια

Μία ημέρα.

Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια

Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο εφόσον έχετε περισσότερα από τέσσερα άτομα που είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης, το συντονισμό της μετάβασης από το BRCGS Packaging Issue 5 στο Issue 6, ή άτομα που εμπλέκονται στη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης και πρέπει να ενημερωθούν σχετικά με τις επικείμενες αλλαγές σε αυτό.

Εκπαίδευση με την LR

Με την LR μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ένα μεγάλο εύρος σεμιναρίων που θα σας βοηθήσουν περισσότερο στη σταδιοδρομία σας και στην εφαρμογή βελτιώσεων στα συστήματα διαχείρισης του οργανισμού σας. Έχοντας πολλές μεθόδους εκμάθησης για να επιλέξετε, τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια μπορούν να σας βοηθήσουν να αναπτύξετε και να φθάσετε στο επόμενο επίπεδό σας. Βρείτε περισσότερα σεμινάρια εδώ.

Κάντε κράτηση τώρα Δείτε ημερομηνίες και τόπους

Τιμές από

€295


Τύπος σεμιναρίου

 • Ενδοεπιχειρησιακό
 • Τηλεδιάσκεψη

Διάρκεια

1 μέρα

Τηλεδιάσκεψη

Σεμινάρια σε αίθουσα διδασκαλίας που παραδίδονται διαδικτυακά, είτε με ζωντανή μετάδοση είτε προεγγεγραμμένα. Σε βάθος γνώση, προσβάσιμη σε όλους.

12 Νοε 2020

BRCGS Packaging Issue 6 Κατανόηση και Ερμηνεία

 • EUR 295 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;