Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Σεμινάρια Επιχειρησιακής Βελτίωσης

Το σύστημα διαχείρισής σας συμβάλλει σημαντικά στην αποτελεσματικότητα και την απόδοση της επιχείρησής σας, οπότε είναι λογικό να το ευθυγραμμίσετε με τη γενική στρατηγική και τους επιχειρηματικούς στόχους σας. Κάντε το βήμα που θα σας οδηγήσει μπροστά από τον ανταγωνισμό.

Βρείτε το κατάλληλο σεμινάριο

  • Επιλέχθηκε

Εμφανίζονται 6 από 6 αποτελέσματα
Τα πιο σχετικά

Αποτελεσματική Μέτρηση της Επίδοσης.

Παροχή γνώσεων για τη σωστή & αποτελεσματική μέτρηση της επίδοσης της επιχείρησής σας.

Επιχειρησιακή Βελτίωση
Ανάπτυξη Ατόμου

Διαχείριση Αλλαγών.

Διήμερο σεμινάριο για τις πρακτικές διαχείρισης αλλαγών.

Επιχειρησιακή Βελτίωση
Ανάπτυξη Ατόμου

Ηγεσία, Διαχείριση Oμάδων & Ικανότητες Διαπραγμάτευσης.

Απόκτηση βασικών γνώσεων σε θέματα Ηγεσίας (Leadership), Δημιουργίας - Ενδυνάμωσης Ομάδας (Team Building) και Ικανότητας Διαπραγμάτευσης.

Επιχειρησιακή Βελτίωση
Ανάπτυξη Ατόμου

Εταιρική Διακυβέρνηση.

Μονοήμερο σεμινάριο που σας εκπαιδεύει σε θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Επιχειρησιακή Βελτίωση
Ανάπτυξη Ατόμου

Εργαλεία & Τεχνικές Επίλυσης Προβλημάτων.

Παροχή πρακτικών εργαλείων για την υποστήριξη της συνεχούς βελτίωσης του συστήματος διαχείρισης.

Επιχειρησιακή Βελτίωση
Ανάπτυξη Ατόμου

Στρατηγική Διαχείριση Κινδύνων.

Διήμερο σεμινάριο για τις πρακτικές διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων.

Επιχειρησιακή Βελτίωση
Διαχείριση Κινδύνων

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;