Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Εταιρική Διακυβέρνηση.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Χρειάζεστε το σεμινάριο αν...

  • εργάζεστε σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον
  • έχετε αυξημένες απαιτήσεις στη λήψη αποφάσεων και στην εταιρική διαφάνεια
  • επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για την Εταιρική Διακυβέρνηση

Θα μάθετε...

  • τη φιλοσοφία, το σκοπό και τις βέλτιστες πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης
  • την αναφορά στο πρότυπο «Διακυβέρνηση, Επικινδυνότητα, Συμμόρφωση» ως ολιστική προσέγγιση στην επιχειρησιακή λειτουργία
  • δείκτες αξιολόγησης του επιπέδου ΕΔ
  • μεθόδους ανάπτυξης Εταιρικής Διακυβέρνησης με έμφαση στην ασφάλεια των πληροφοριών
  • τη λειτουργία δράσης του διοικητικού συμβουλίου
  • τη μορφή και τον ρόλο των ελεγκτικών μηχανισμών

Θα χρειαστεί...

  • δεν χρειάζεται κάποια προηγούμενη εκπαίδευση

Διάρκεια…

Μία ημέρα

Τιμή...

290€

Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια

Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο εφόσον έχετε περισσότερα από τέσσερα άτομα και σε όσους και σε όσους θέλουν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους στην Εταιρική Διακυβέρνηση

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;