Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Χρειάζεστε το σεμινάριο αν...

  • επιθυμείτε να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε αποτελεσματικά μεθόδους μέτρησης
  • συμμετέχετε στη λήψη διοικητικών αποφάσεων και διαχειρίζεστε μεγάλο όγκο επιχειρηματικών δεδομένων

Θα μάθετε...

  • βασικά στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης
  • πληροφορίες για να επιλέξουμε τί μετράμε και γιατί
  • σχεδιασμό αποτελεσματικών μηχανισμών μέτρησης (Key Performance Indicators - KPIs)
  • μέτρα και τεχνικές μέτρησης
  • αναφορά αποτελεσμάτων
  • χρήση των μετρήσεων για καθορισμό προτεραιοτήτων.

Θα χρειαστεί...

  • δεν χρειάζεται κάποια προηγούμενη εκπαίδευση

Εκπαίδευση με την LR

Με την LR μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ένα μεγάλο εύρος σεμιναρίων που θα σας βοηθήσουν περισσότερο στη σταδιοδρομία σας και στην εφαρμογή βελτιώσεων στα συστήματα διαχείρισης του οργανισμού σας. Έχοντας πολλές μεθόδους εκμάθησης για να επιλέξετε, τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια μπορούν να σας βοηθήσουν να αναπτύξετε και να φθάσετε στο επόμενο επίπεδό σας. Βρείτε περισσότερα σεμινάρια εδώ.

Η μελλοντική σας ανάπτυξη…

Διάρκεια…

Μία ημέρα

Τιμή...

290€

Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια

Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο εφόσον έχετε περισσότερα από τέσσερα άτομα και σε όσους και σε όσους θέλουν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους στον ορισμό μετρήσιμων δεικτών και στην αποτελεσματική μέτρηση της επίδοσης

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας

Τύπος σεμιναρίου

  • Ενδοεπιχειρησιακό

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν διαθέσιμες ημερομηνίες για το σεμινάριο. Επικοινωνήστε με την ομάδα μας για να ζητήσετε κράτηση για την επόμενη ημερομηνία.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;