Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Χρειάζεστε το σεμινάριο αν...

  • επιθυμείτε να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε αποτελεσματικά μεθόδους μέτρησης
  • συμμετέχετε στη λήψη διοικητικών αποφάσεων και διαχειρίζεστε μεγάλο όγκο επιχειρηματικών δεδομένων

Θα μάθετε...

  • βασικά στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης
  • πληροφορίες για να επιλέξουμε τί μετράμε και γιατί
  • σχεδιασμό αποτελεσματικών μηχανισμών μέτρησης (Key Performance Indicators - KPIs)
  • μέτρα και τεχνικές μέτρησης
  • αναφορά αποτελεσμάτων
  • χρήση των μετρήσεων για καθορισμό προτεραιοτήτων.

Θα χρειαστεί...

  • δεν χρειάζεται κάποια προηγούμενη εκπαίδευση

Εκπαίδευση από την LR

Με την Lloyd's Register, μπορείτε να εκπαιδευθείτε με τον τρόπο εκμάθησης που σας ταιριάζει. Προσφέρουμε σεμινάρια σε διαφορετικές μορφές, από ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση μέχρι και μέσω τηλεδιάσκεψης σε εικονική αίθουσα διδασκαλίας. Μάθετε περισσότερα για τις Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες Ascend από την Lloyd's Register. 

Η μελλοντική σας ανάπτυξη…

Διάρκεια…

Μία ημέρα

Τιμή...

290€

Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια

Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο εφόσον έχετε περισσότερα από τέσσερα άτομα και σε όσους και σε όσους θέλουν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους στον ορισμό μετρήσιμων δεικτών και στην αποτελεσματική μέτρηση της επίδοσης

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας

Τύπος σεμιναρίου

  • Ενδοεπιχειρησιακό

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν διαθέσιμες ημερομηνίες για το σεμινάριο. Επικοινωνήστε με την ομάδα μας για να ζητήσετε κράτηση για την επόμενη ημερομηνία.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;