Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια
Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας

Τιμές από

€365


Τύπος σεμιναρίου

 • eLearning

Διάρκεια

5-9 ώρες

Χρειάζεστε το σεμινάριο αν...

Είσαστε πεπειραμένος Εσωτερικός Επιθεωρητής Ποιότητας και θέλετε να διεξάγετε επιθεωρήσεις σε Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ή συνδυαστικές εσωτερικές επιθεωρήσεις κατά ISO 9001/ISO 14001.

Θα μάθετε...

 • το σκοπό, τη δομή και τις βασικές απαιτήσεις του ISO 14001 και ομοιότητες με το ISO 9001,
 •  τα επιχειρηματικά οφέλη από την εφαρμογή ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης και το υπόβαθρο του ISO 14001,
 • τη συνεισφορά των εσωτερικών επιθεωρήσεων συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης στην αποτελεσματικότητά του,
 • πώς να προσδιορίσετε περιβαλλοντικές πλευρές και επιπτώσεις,
 • τη σημασία και τη συνάφεια των περιβαλλοντικών πλευρών και επιπτώσεων και την περιβαλλοντική νομοθεσία,
 • πώς να προγραμματίζετε τις επιθεωρήσεις σας με την ανάπτυξη αποτελεσματικών ερωτηματολογίων,
 • πώς να επαληθεύετε ότι η ισχύουσα πρακτική στον οργανισμό σας συνάδει με τις καθορισμένες απαιτήσεις,
 •  ότι οι επιθεωρήσεις για την εφαρμογή μπορούν να βελτιώσουν τη σταθερότητα των συστημάτων διαχείρισης,
 • να συλλέγετε τεκμηριωμένες πληροφορίες μέσω παρακολούθησης, συνεντεύξεων και δειγματοληπτικής εξέτασης εγγράφων και αρχείων,
 • πώς να καταγράφετε επακριβώς τα ευρήματα,
 • τί είναι διορθωτική ενέργεια και ποιός είναι υπεύθυνος για τη λήψη μέτρων,
 • πώς να παρακολουθείτε και να επαληθεύσετε την αποτελεσματικότητα των διορθωτικών ενεργειών. 

Θα χρειαστεί...

ιδανικά, να έχετε ήδη παρακολουθήσει την επίσημη εκπαίδευση Εσωτερικού Επιθεωρητή Ποιότητας, να έχετε εμπειρία/γνώση στη διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων σε Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και να έχετε διεξάγει πλήθος επιθεωρήσεων.

Η μελλοντική σας ανάπτυξη…

Δείτε τα Σεμινάρια Επιχειρησιακής Βελτίωσης

Διάρκεια

Για τα σεμινάρια eLearning, ο μέσος καθοδηγούμενος χρόνος προβλέπεται να είναι μεταξύ 5-9 ωρών. Ο χρόνος μελέτης μπορεί να ποικίλει από πολλούς παράγοντες, όπως π.χ. την υπάρχουσα κατανόηση του θέματος από τους συμμετέχοντες, το περιβάλλον στο οποίο μελετούν και τον τρόπο εκμάθησης.

Εκπαίδευση από την LR

Με την Lloyd's Register, μπορείτε να εκπαιδευθείτε με τον τρόπο εκμάθησης που σας ταιριάζει. Προσφέρουμε σεμινάρια σε διαφορετικές μορφές, από ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση μέχρι και μέσω τηλεδιάσκεψης σε εικονική αίθουσα διδασκαλίας. Μάθετε περισσότερα για τις Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες Ascend από την Lloyd's Register. 

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας

Τιμές από

€365


Τύπος σεμιναρίου

 • eLearning

Διάρκεια

5-9 ώρες

eLearning

Αποκτήστε πρόσβαση στο μάθημα online και ολοκληρώστε την εκμάθηση όποτε και όπου επιθυμείτε.

eLearning

Επιθεωρήσεις ISO14001 για Εσωτερικούς Επιθεωρητές ISO9001

 • EUR 365 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;