Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

FSPCA Preventive Controls for Human Food (PCQI)

FSPCA Preventive Controls for Human Food (PCQI)

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Χρειάζεστε το σεμινάριο αν...

 • Επιδιώκετε την εκπλήρωση των εκπαιδευτικών απαιτήσεων για Πιστοποιημένο Πρόσωπο για τον Προληπτικό Έλεγχο (PCQI) του FSMA,
 • Χρειάζεστε καλύτερη κατανόηση των απαιτήσεων της ορθής παρασκευαστικής πρακτικής, της ανάλυσης κινδύνου και των προληπτικών ελέγχων για τον έλεγχο των ανθρώπινων τροφίμων (που αναφέρονται ως κανονισμός Preventive Controls for Human Food),
 • Είσαστε στέλεχος ή εργαζόμενος σε εταιρίες/επιχειρήσεις τροφίμων που εξάγουν στις ΗΠΑ ή σχετίζονται έμμεσα με αυτές,
 • Θέλετε να παρακολουθήσετε ένα σεμινάριο FSPCA FSMA PCQI,
 • Χρειάζεται πιστοποιητικό ως Πιστοποιημένο Πρόσωπο για τον Προληπτικό Έλεγχο (PCQI) από το FSPCA.

Θα μάθετε...

 • Εισαγωγή στους Προληπτικούς Ελέγχους και τα Σχέδια Ασφάλειας Τροφίμων,
 • Βιολογικοί κίνδυνοι για την ασφάλεια των τροφίμων,
 • Κίνδυνοι για την ασφάλεια των τροφίμων από χημικούς, φυσικούς και οικονομικούς παράγοντες,
 • Προκαταρκτικά βήματα για την ανάπτυξη σχεδίου ασφάλειας τροφίμων,
 • Πόροι για την προετοιμασία σχεδίων ασφάλειας τροφίμων,
 • Ανάλυση Κινδύνου και Προσδιορισμός Προληπτικών Ελέγχων,
 • HARPC (Προληπτικοί έλεγχοι με βάση την Ανάλυση Κινδύνου,)
 • Έλεγχοι πρόληψης διεργασιών,
 • Προληπτικοί έλεγχοι αλλεργιογόνων τροφίμων,
 • Προληπτικοί έλεγχοι υγιεινής,
 • Προληπτικοί έλεγχοι της αλυσίδας εφοδιασμού,
 • Διαδικασίες επαλήθευσης και επικύρωσης,
 • Διαδικασίες τήρησης αρχείων,
 • Σχέδιο ανάκλησης,
 • Επισκόπηση Κανονισμών - cGMP, Ανάλυση Κινδύνου και Προληπτικοί Έλεγχοι για Ανθρώπινα Τρόφιμα.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν εγχειρίδιο συμμετέχοντα για προληπτικούς ελέγχους FSPCA στο ανθρώπινο φαγητό.

Θα χρειαστεί...

 • Εργασιακή εμπειρία στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων,
 • Ενασχόληση με τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής ενός πλάνου ασφάλειας τροφίμων,
 • Εφαρμογή ή λειτουργία ενός συστήματος διαχείρισης στον τομέα τροφίμων,
 • Κατανόηση των βασικών σχετικά με το πώς λειτουργούν οι οργανισμοί και το ρόλο της ανώτατης διοίκηση.

Η μελλοντική σας ανάπτυξη…

Διάρκεια…

Δυόμιση ημέρες.

Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια

Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο εφόσον έχετε περισσότερα από τέσσερα άτομα που ανήκουν στην ομάδα Ασφάλειας Τροφίμων και προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της επιχείρησής σας.

Κόστος…

€650

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;