Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Κάντε κράτηση τώρα Δείτε ημερομηνίες και τόπους

Τιμές από

€415


Τύπος σεμιναρίου

 • Τηλεδιάσκεψη
 • Ανοιχτό-για-το-κοινό
 • Ενδοεπιχειρησιακό

Διάρκεια

16 ώρες

Χρειάζεστε το σεμινάριο αν...

 • θέλετε να γίνετε Εσωτερικός Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων με βάση τα πρότυπα ISO 22000, ISO 22002-1, και τις επιπρόσθετες απαιτήσεις του σχήματος FSSC 22000 Έκδοση 5.1
 • εργάζεστε στον τομέα των τροφίμων και θέλετε να επεκτείνετε τις δεξιότητες και τις γνώσεις σας στις επιθεωρήσεις προκειμένου να επαληθεύσετε την αποτελεσματική εφαρμογή και συντήρηση ενός συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων

Θα μάθετε...

 • τις θεμελιώδεις αρχές και τα προτερήματα ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων στην επιτυχία ενός οργανισμού
 • τις αρχές, διεργασίες, και τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την επαλήθευση και διαχείριση των κινδύνων στην ασφάλεια τροφίμων
 • τη σημασία της ευθυγράμμισης των συγκεκριμένων για την ασφάλεια των τροφίμων ελέγχων με άλλους γενικούς των συστημάτων διαχείρισης
 • πώς εφαρμόζεται η συνεχής βελτίωση σε ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
 • τη συνεισφορά των εσωτερικών επιθεωρήσεων στην αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων
 • το ρόλο και τις αρμοδιότητες ενός Εσωτερικού Επιθεωρητή Ασφάλειας Τροφίμων.
 • για τις διεργασίες, και πώς να τις χρησιμοποιείτε προκειμένου να επιθεωρήσετε την αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
 • να προετοιμάζεστε ενδελεχώς για επιθεώρηση και την αξία των ερωτηματολογίων που βασίζονται στις διεργασίες
 • να συλλέγετε τεκμηριωμένες πληροφορίες μέσω παρακολούθησης, συνεντεύξεων και δειγματοληπτικής εξέτασης εγγράφων και αρχείων
 • πώς να συσχετίζετε τα ευρήματα της επιθεώρησης με την πολιτική και τους στόχους του υπό επιθεώρηση οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμοστέων κανονισμών και νομοθεσίας
 • πώς να καταγράφετε με ακρίβεια τα ευρήματα

Θα χρειαστεί...

 • Γνώση του ISO 22000 (ιδανικά να έχετε παρακολουθήσει το μονοήμερο σεμινάριο της LR ‘Εισαγωγή στα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάελιας Τροφίμων με βάση τα ISO 22000:2018 και FSSC 22000 v5.1)
 • Γνώση του FSSC 22000 (ιδανικά να έχετε παρακολουθήσει το μονοήμερο σεμινάριο της LR ‘Εισαγωγή στα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάελιας Τροφίμων με βάση τα ISO 22000:2018 και FSSC 22000 v5.1)
 • εργασιακή εμπειρία στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων
 • γνώση των ακόλουθων αρχών και εννοιών Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων:

- εφαρμογή ή λειτουργία ενός συστήματος διαχείρισης σε ένα πλαίσιο στον τομέα των τροφίμων. Αυτό περιλαμβάνει ιδιωτικά σχήματα όπως BRC, GLOBALGAP, FSSC ή/και άλλα σχήματα που περιλαμβάνουν στοιχεία του συστήματος διαχείρισης.

- γνώση σχετικής βασικής νομοθεσίας για την ασφάλεια των τροφίμων

- γνώση των προαπαιτούμενων προγραμμάτων, όπως αυτά ορίζονται στο ISO/TS 22002-1

- γνώση Οδηγών Ορθής Πρακτικής για τη γεωργία (GAP), την κτηνιατρική (GVP), τη μεταποίηση (GMP), την υγιεινή (GHP), την παραγωγή (GPP), τη διανομή (GDP) ή/και την εμπορία (GTP) ανάλογα με τον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων στην οποία λειτουργεί ο εκπαιδευόμενος.

- τις αρχές HACCP όπως ορίζονται στο Codex Alimentarius

 • κατανόηση των βασικών αρχών λειτουργίας των οργανισμών και το ρόλο της ανώτατης διοίκησης
 • δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία σε εσωτερικές επιθεωρήσεις

Η μελλοντική σας ανάπτυξη…

 • Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
 • Πρακτική Εκπαίδευση σε επιθεωρήσεις (διενέργεια πραγματικών επιθεωρήσεων στην εταιρεία σας υπό την επίβλεψη εισηγητή μας)
 • Δείτε τα σεμινάρια Επιχειρησιακής Βελτίωσης LR

Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια

Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο εφόσον έχετε περισσότερα από τέσσερα άτομα ή άτομα που θέλουν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους στις επιθεωρήσεις σε Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας τροφίμων, το ISO 22000, το FSSC 22000 και τις απαιτήσεις τους.

Κόστος…

 • VILT €415
 • F2F €490

Διάρκεια

2 μέρες

Εκπαίδευση από την LR

Με την Lloyd's Register, μπορείτε να εκπαιδευθείτε με τον τρόπο εκμάθησης που σας ταιριάζει. Προσφέρουμε σεμινάρια σε διαφορετικές μορφές, από ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση μέχρι και μέσω τηλεδιάσκεψης σε εικονική αίθουσα διδασκαλίας. Μάθετε περισσότερα για τις Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες Ascend από την Lloyd's Register. 

Κάντε κράτηση τώρα Δείτε ημερομηνίες και τόπους

Τιμές από

€415


Τύπος σεμιναρίου

 • Τηλεδιάσκεψη
 • Ανοιχτό-για-το-κοινό
 • Ενδοεπιχειρησιακό

Διάρκεια

16 ώρες

Τηλεδιάσκεψη

Σεμινάρια σε αίθουσα διδασκαλίας που παραδίδονται διαδικτυακά, είτε με ζωντανή μετάδοση είτε προεγγεγραμμένα. Σε βάθος γνώση, προσβάσιμη σε όλους.

3 Νοε - 4 Νοε 2021

Εσωτερικός Επιθεωρητής FSSC 22000 v5.1

 • EUR 415 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν διαθέσιμες ημερομηνίες για το σεμινάριο. Επικοινωνήστε με την ομάδα μας για να ζητήσετε κράτηση για την επόμενη ημερομηνία.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;