Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Επιθεωρητής Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διαχείρισης.

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Χρειάζεστε το σεμινάριο αν...

  • Θέλετε να διενεργείτε εσωτερικούς ελέγχους στο σύστημα διαχείρισης του οργανισμού σας, το οποίο συμμορφώνεται με τα πρότυπα ISO 9001, ISO 14001 ή/και ISO 45001

Θα μπορείτε να...

  • περιγράψετε τις κοινές απαιτήσεις στο πολλαπλό σύστημα διαχείρισης που ορίζονται στα ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001
  • προσδιορίσετε τις απαιτήσεις εκείνες στα πρότυπα ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001 που είναι μοναδικά
  • σχεδιάσετε, διεξάγετε και αναφέρετε τις εσωτερικές επιθεωρήσεις του συστήματος διαχείρισης

Ιδανικά θα χρειαστεί...

  • να έχετε παρακολουθήσει το σεμινάριο ISO 9001:2015 Κατανόηση και Ερμηνεία της LR
  • να έχετε παρακολουθήσει το σεμινάριο Εσωτερικού Επιθεωρητή της LR σε έναν τουλάχιστον από τα ακόλουθα αντικείμενα συστημάτων διαχείρισης: Ποιότητα, Περιβάλλον ή Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία
  • τουλάχιστον πρόσφατη εμπειρία στις εσωτερικές επιθεωρήσεις ή/και εμπειρία στην εφαρμογή των ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001

Διάρκεια…

Τρεις ημέρες

Ωράριο…

09:00-17:00

Τιμή...

740€

Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια

Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο εφόσον έχετε περισσότερα από τέσσερα άτομα ή άτομα που θέλουν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους στα ολοκληρωμένα συστήματα και στα ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018 και να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους σε επίπεδο εσωτερικού επιθεωρητή.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;