Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια
Κάντε κράτηση τώρα Δείτε ημερομηνίες και τόπους

Τιμές από

€515


Τύπος σεμιναρίου

 • Ενδοεπιχειρησιακό
 • Τηλεδιάσκεψη

Διάρκεια

3 μέρες

Χρειάζεστε το σεμινάριο αν...

 • Θέλετε να διενεργείτε εσωτερικούς ελέγχους στο σύστημα διαχείρισης του οργανισμού σας, το οποίο συμμορφώνεται με τα πρότυπα ISO 9001, ISO 14001 ή/και ISO 45001

Θα μπορείτε να...

 • περιγράψετε τις κοινές απαιτήσεις στο πολλαπλό σύστημα διαχείρισης που ορίζονται στα ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001
 • προσδιορίσετε τις απαιτήσεις εκείνες στα πρότυπα ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001 που είναι μοναδικά
 • σχεδιάσετε, διεξάγετε και αναφέρετε τις εσωτερικές επιθεωρήσεις του συστήματος διαχείρισης

Ιδανικά θα χρειαστεί...

 • να έχετε παρακολουθήσει το σεμινάριο ISO 9001:2015 Κατανόηση και Ερμηνεία της LR
 • να έχετε παρακολουθήσει το σεμινάριο Εσωτερικού Επιθεωρητή της LR σε έναν τουλάχιστον από τα ακόλουθα αντικείμενα συστημάτων διαχείρισης: Ποιότητα, Περιβάλλον ή Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία
 • τουλάχιστον πρόσφατη εμπειρία στις εσωτερικές επιθεωρήσεις ή/και εμπειρία στην εφαρμογή των ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001

Εκπαίδευση από την LR

Με την Lloyd's Register, μπορείτε να εκπαιδευθείτε με τον τρόπο εκμάθησης που σας ταιριάζει. Προσφέρουμε σεμινάρια σε διαφορετικές μορφές, από ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση μέχρι και μέσω τηλεδιάσκεψης σε εικονική αίθουσα διδασκαλίας. Μάθετε περισσότερα για τις Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες Ascend από την Lloyd's Register. 

Η μελλοντική σας ανάπτυξη…

Ωράριο…

09:00-17:00

Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια

Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο εφόσον έχετε περισσότερα από τέσσερα άτομα ή άτομα που θέλουν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους στα ολοκληρωμένα συστήματα και στα ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018 και να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους σε επίπεδο εσωτερικού επιθεωρητή.

Κάντε κράτηση τώρα Δείτε ημερομηνίες και τόπους

Τιμές από

€515


Τύπος σεμιναρίου

 • Ενδοεπιχειρησιακό
 • Τηλεδιάσκεψη

Διάρκεια

3 μέρες

Τηλεδιάσκεψη

Σεμινάρια σε αίθουσα διδασκαλίας που παραδίδονται διαδικτυακά, είτε με ζωντανή μετάδοση είτε προεγγεγραμμένα. Σε βάθος γνώση, προσβάσιμη σε όλους.

23 Νοε - 25 Νοε 2021

Επιθεωρητής Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διαχείρισης

 • EUR 515 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;