Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια
Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας

Τιμές από

€215


Τύπος σεμιναρίου

  • eLearning

Διάρκεια

3-5 ώρες

Χρειάζεστε το σεμινάριο αν...

ολοκληρώνετε επιθεωρήσεις συμμόρφωσης σύμφωνα με διαδικασίες, οδηγίες εργασίας ή προδιαγραφές.

Θα μάθετε...

  • τη δομή μίας επιθεώρησης,
  • τις βασικές δραστηριότητες επιθεώρησης κατά τη διεργασία της επιθεώρησης,
  • να προετοιμαστείτε για μία επιθεώρηση και να αναπτύξετε αποτελεσματικό ερωτηματολόγιο,
  • να συλλέγετε τεκμηριωμένες πληροφορίες μέσω παρακολούθησης, συνεντεύξεων και εξέτασης εγγράφων και αρχείων, 
  • να αξιολογείτε τα ελεγκτικά τεκμήρια,
  • να γράψετε αναφορές μη συμμόρφωσης,
  • πώς να επαληθεύσετε την αποτελεσματικότητα των διορθωτικών ενεργειών και πώς να διενεργήσετε έλεγχο παρακολούθησης.

Θα χρειαστεί...

να έχετε εμπειρία/γνώση στην εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας.

Η μελλοντική σας ανάπτυξη…

Δείτε τα Σεμινάρια Επιχειρησιακής Βελτίωσης

Διάρκεια

Για τα σεμινάρια eLearning, ο μέσος καθοδηγούμενος χρόνος προβλέπεται να είναι μεταξύ 3-5 ωρών. Ο χρόνος μελέτης μπορεί να ποικίλει από πολλούς παράγοντες, όπως π.χ. την υπάρχουσα κατανόηση του θέματος από τους συμμετέχοντες, το περιβάλλον στο οποίο μελετούν και τον τρόπο εκμάθησης.

Εκπαίδευση με την LR

Με την LR μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ένα μεγάλο εύρος σεμιναρίων που θα σας βοηθήσουν περισσότερο στη σταδιοδρομία σας και στην εφαρμογή βελτιώσεων στα συστήματα διαχείρισης του οργανισμού σας. Έχοντας πολλές μεθόδους εκμάθησης για να επιλέξετε, τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια μπορούν να σας βοηθήσουν να αναπτύξετε και να φθάσετε στο επόμενο επίπεδό σας. Βρείτε περισσότερα σεμινάρια εδώ.

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας

Τιμές από

€215


Τύπος σεμιναρίου

  • eLearning

Διάρκεια

3-5 ώρες

eLearning

Αποκτήστε πρόσβαση στο μάθημα online και ολοκληρώστε την εκμάθηση όποτε και όπου επιθυμείτε.

eLearning

Εσωτερικός Επιθεωρητής Ποιότητας - Οι Θεσμικές Αρχές

  • EUR 215 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;