Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια
Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας

Τιμές από

€215


Τύπος σεμιναρίου

 • eLearning
 • Τηλεδιάσκεψη
 • Ενδοεπιχειρησιακό

Χρειάζεστε το σεμινάριο αν...

 • σας ενδιαφέρει η εταιρική διακυβέρνηση, η διαχείριση κινδύνων ή η ασφάλεια των πληροφοριών,
 • οι αρμοδιότητές περιλαμβάνουν τη διασφάλιση της συνεχούς διαθεσιμότητας των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών του οργανισμού σας,
 • θέλετε να κατανοήσετε πώς η Διαχείριση Ποιότητας μπορεί να εξελιχθεί στο μέλλον,
 • θέλετε να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο ένα Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity Management System - BCMS) μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων.

Θα μάθετε...

 • το ρόλο του ISO 22301 στη συμβολή στην οργανωτική και κοινωνική ασφάλεια και τα επιχειρηματικά οφέλη της Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας,
 • τις απαιτήσεις του ISO 22301 και τον τρόπο με τον οποίο σχετίζονται με τα βασικά μέρη ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας,
 • πώς μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα υφιστάμενο Σύστημα Διαχείρισης,
 • τα βασικά στοιχεία των αρχών Ανάλυσης των Επιπτώσεων στις Επιχειρηματικές δραστηριότητες και Αξιολόγησης Κινδύνων μέσα σε ένα πλαίσιο οργανωτικής αναταξιμότητας,
 • τις απαιτήσεις για σχεδιασμό και επιχειρησιακούς ελέγχους για τον περιορισμό και τη διαχείριση της ικανότητας ενός οργανισμού να διαχειρίζεται περιστατικά που προκαλούν αναταραχή,
 • τις απαιτήσεις για τη διαχείριση των περιστατικών και την ανάπτυξη σχεδίων συνέχειας.

Θα χρειαστεί...

 • δεν χρειάζεται κάποια προηγούμενη εκπαίδευση.

Η μελλοντική σας ανάπτυξη…

Δείτε τα Σεμινάρια Επιχειρησιακής Βελτίωσης.

Διάρκεια

 • Μία ημέρα (Τηλεδιάσκεψη)
 • Για τα σεμινάρια eLearning, ο μέσος χρόνος εκμάθησης με καθοδήγηση για αυτό το σεμινάριο προορίζεται να είναι μεταξύ 3-5 ωρών. Ο χρόνος μελέτης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με μια σειρά παραγόντων όπως: τρέχουσα αντίληψη του θέματος από τους εργαζόμενους, περιβάλλον μελέτης και μέθοδος εκμάθησης

Εκπαίδευση με την LR

Με την LR μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ένα μεγάλο εύρος σεμιναρίων που θα σας βοηθήσουν περισσότερο στη σταδιοδρομία σας και στην εφαρμογή βελτιώσεων στα συστήματα διαχείρισης του οργανισμού σας. Έχοντας πολλές μεθόδους εκμάθησης για να επιλέξετε, τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια μπορούν να σας βοηθήσουν να αναπτύξετε και να φθάσετε στο επόμενο επίπεδό σας. Βρείτε περισσότερα σεμινάρια εδώ.

Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια

Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο εφόσον έχετε περισσότερα από τέσσερα άτομα που πρέπει να προετοιμάσουν την εταιρία για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στο Σύστημα Διαχείρισης της επιχείρησής σας.

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας

Τιμές από

€215


Τύπος σεμιναρίου

 • eLearning
 • Τηλεδιάσκεψη
 • Ενδοεπιχειρησιακό

eLearning

Αποκτήστε πρόσβαση στο μάθημα online και ολοκληρώστε την εκμάθηση όποτε και όπου επιθυμείτε.

eLearning

ISO 22301 Κατανόηση και Ερμηνεία

 • EUR 215 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Τηλεδιάσκεψη

Σεμινάρια σε αίθουσα διδασκαλίας που παραδίδονται διαδικτυακά, είτε με ζωντανή μετάδοση είτε προεγγεγραμμένα. Σε βάθος γνώση, προσβάσιμη σε όλους.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;