Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Χρειάζεστε το σεμινάριο αν...

σκοπεύετε να ενοποιήσετε δύο ή περισσότερα από τα ακόλουθα συστήματα διαχείρισης: Ποιότητας, Περιβάλλοντος ή Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

Θα μάθετε...

  • τί είναι ένα ενοποιημένο σύστημα διαχείρισης (Integrated Management Systems - IMS), όταν αυτό βασίζεται σε πρότυπα συστημάτων διαχείρισης,
  • το ρόλο της διοίκησης στην ανάπτυξη ενός IMS,
  • πώς το PAS 99 παρέχει ένα πλαίσιο στο οποίο μπορεί να αναπτυχθεί ένα IMS.

Θα χρειαστεί...

  • να κατανοείτε τους ρόλους της διοίκησης και τη βασική λειτουργία ενός οργανισμού,
  • να έχετε επαρκή γνώση οποιουδήποτε, αν όχι όλων, των ακόλουθων προτύπων: ISO 9001, ISO 14001 ή/και ISO 45001.

Η μελλοντική σας ανάπτυξη…

Διάρκεια…

Μία ημέρα.

Για τα σεμινάρια eLearning, ο μέσος χρόνος εκμάθησης με καθοδήγηση για αυτό το σεμινάριο προορίζεται να είναι μεταξύ 3-5 ωρών. Ο χρόνος μελέτης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με μια σειρά παραγόντων όπως: τρέχουσα αντίληψη του θέματος από τους εργαζόμενους, περιβάλλον μελέτης και μέθοδος εκμάθησης.

Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια

Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο εφόσον έχετε περισσότερα από τέσσερα άτομα που πρέπει να εκπαιδευθούν στα Ενοποιημένα Συστήματα Διαχείρισης.

Εκπαίδευση με την LR

Με την LR μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ένα μεγάλο εύρος σεμιναρίων που θα σας βοηθήσουν περισσότερο στη σταδιοδρομία σας και στην εφαρμογή βελτιώσεων στα συστήματα διαχείρισης του οργανισμού σας. Έχοντας πολλές μεθόδους εκμάθησης για να επιλέξετε, τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια μπορούν να σας βοηθήσουν να αναπτύξετε και να φθάσετε στο επόμενο επίπεδό σας. Βρείτε περισσότερα σεμινάρια εδώ.

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας

Τύπος σεμιναρίου

  • Ενδοεπιχειρησιακό

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν διαθέσιμες ημερομηνίες για το σεμινάριο. Επικοινωνήστε με την ομάδα μας για να ζητήσετε κράτηση για την επόμενη ημερομηνία.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;