Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια
Κάντε κράτηση τώρα Δείτε ημερομηνίες και τόπους

Τιμές από

€215


Τύπος σεμιναρίου

 • Ενδοεπιχειρησιακό
 • eLearning
 • Τηλεδιάσκεψη

Διάρκεια

3-5 ώρες

Χρειάζεστε το σεμινάριο αν...

 • θέλετε μία επισκόπηση και κατανόηση του σκοπού και των απαιτήσεων των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας (QMS) στον τομέα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων κατά ISO 13485:2016
 • πρέπει να κατανοήσετε τη συμβατότητα του ISO 13485:2016 με άλλα συστήματα διαχείρισης
 • θέλετε να μεταβείτε στο ISO 13485:2016
 • εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα μεμονωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας που ικανοποιεί τους διεθνείς κανονισμούς

Θα μάθετε...

 • τον σκοπό και το πεδίο εφαρμογής του ISO 13485:2016
 • τις διαφορές μεταξύ των ISO 13485:2003 / ISO 13485:2012 και ISO 13485:2016 
 • βασικούς ορισμούς και ορολογία που θα σας βοηθήσουν να ερμηνεύσετε και να εφαρμόσετε τις απαιτήσεις του ISO 13485:2016
 • τις θεμελιώδεις απαιτήσεις του ISO 13485:2016 και τον τρόπο με τον οποίο αυτές σχετίζονται μεταξύ τους προκειμένου να σχηματίσουν ένα ισχυρό και αποτελεσματικό σύστημα
 • πώς το ISO 13485 αποτελεί τη βάση του Παγκόσμιου Κανονισμού για τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα (MDR)
 • τη σχέση μεταξύ του ISO 13485:2016 και του προτύπου διαχείρισης κινδύνου ISO 14971

Θα χρειαστεί...

 • δεν χρειάζεται κάποια προηγούμενη εκπαίδευση

Εκπαίδευση με την LR

Με την LR μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ένα μεγάλο εύρος σεμιναρίων που θα σας βοηθήσουν περισσότερο στη σταδιοδρομία σας και στην εφαρμογή βελτιώσεων στα συστήματα διαχείρισης του οργανισμού σας. Έχοντας πολλές μεθόδους εκμάθησης για να επιλέξετε, τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια μπορούν να σας βοηθήσουν να αναπτύξετε και να φθάσετε στο επόμενο επίπεδό σας. Βρείτε περισσότερα σεμινάρια εδώ.

Η μελλοντική σας ανάπτυξη…

Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια

Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο εφόσον έχετε περισσότερα από τέσσερα άτομα ή άτομα που θέλουν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους στο ISO 13485:2016 και τις απαιτήσεις του.

Κάντε κράτηση τώρα Δείτε ημερομηνίες και τόπους

Τιμές από

€215


Τύπος σεμιναρίου

 • Ενδοεπιχειρησιακό
 • eLearning
 • Τηλεδιάσκεψη

Διάρκεια

3-5 ώρες

eLearning

Αποκτήστε πρόσβαση στο μάθημα online και ολοκληρώστε την εκμάθηση όποτε και όπου επιθυμείτε.

eLearning

ISO 13485:2016 Κατανόηση και Ερμηνεία

 • EUR 215 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Τηλεδιάσκεψη

Σεμινάρια σε αίθουσα διδασκαλίας που παραδίδονται διαδικτυακά, είτε με ζωντανή μετάδοση είτε προεγγεγραμμένα. Σε βάθος γνώση, προσβάσιμη σε όλους.

21 Δεκ 2020

ISO 13485:2016 Κατανόηση και Ερμηνεία

 • EUR 245 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;