Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Σκέφτεστε να εφαρμόσετε σύστημα διαχείρισης κατά ISO 13485;

ISO 13485:2016 Κατανόηση και Ερμηνεία.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Χρειάζεστε το σεμινάριο αν...

 • θέλετε μία επισκόπηση και κατανόηση του σκοπού και των απαιτήσεων των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας (QMS) στον τομέα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων κατά ISO 13485:2016
 • πρέπει να κατανοήσετε τη συμβατότητα του ISO 13485:2016 με άλλα συστήματα διαχείρισης
 • θέλετε να μεταβείτε στο ISO 13485:2016
 • εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα μεμονωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας που ικανοποιεί τους διεθνείς κανονισμούς

Θα μάθετε...

 • τον σκοπό και το πεδίο εφαρμογής του ISO 13485:2016
 • τις διαφορές μεταξύ των ISO 13485:2003 / ISO 13485:2012 και ISO 13485:2016 
 • βασικούς ορισμούς και ορολογία που θα σας βοηθήσουν να ερμηνεύσετε και να εφαρμόσετε τις απαιτήσεις του ISO 13485:2016
 • τις θεμελιώδεις απαιτήσεις του ISO 13485:2016 και τον τρόπο με τον οποίο αυτές σχετίζονται μεταξύ τους προκειμένου να σχηματίσουν ένα ισχυρό και αποτελεσματικό σύστημα
 • πώς το ISO 13485 αποτελεί τη βάση του Παγκόσμιου Κανονισμού για τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα (MDR)
 • τη σχέση μεταξύ του ISO 13485:2016 και του προτύπου διαχείρισης κινδύνου ISO 14971

Θα χρειαστεί...

 • δεν χρειάζεται κάποια προηγούμενη εκπαίδευση

Η μελλοντική σας ανάπτυξη…

Διάρκεια…

 • Μία ημέρα

Τιμή

290€

Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια

Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο εφόσον έχετε περισσότερα από τέσσερα άτομα ή άτομα που θέλουν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους στο ISO 13485:2016 και τις απαιτήσεις του.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;