Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια
Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας

Τιμές από

€215


Τύπος σεμιναρίου

 • Ανοιχτό-για-το-κοινό
 • Ενδοεπιχειρησιακό
 • eLearning
 • Τηλεδιάσκεψη

Διάρκεια

3-5 ώρες

Χρειάζεστε το σεμινάριο αν...

 • θέλετε να ενσωματώσετε τη βιωσιμότητα και περιβαλλοντική διαχείριση στην επιχείρησή σας
 • επιθυμείτε να δεσμεύσετε και να αυξήσετε την ενασχόληση της ανώτατης διοίκησης στην περιβαλλοντική διαχείριση
 • θέλετε να βελτιώσετε την περιβαλλοντική επίδοση της επιχείρησής σας, που συνεπάγεται και εμπορικά οφέλη
 • θέλετε να ενσωματώσετε την περιβαλλοντική διαχείριση στις υπάρχουσες επιχειρησιακές διεργασίες
 • θέλετε να μάθετε περισσότερα για το ISO 14001:2015 και πώς μπορεί να είναι ένα χρήσιμο μοντέλο για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης
 • θέλετε να κατανοήσετε τον σκοπό και τις απαιτήσεις του ISO 14001 ως εργαλείο για τη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων και ευκαιριών
 • εμπλέκεστε στην ανάπτυξη, εφαρμογή και διαχείριση ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001
 • σχεδιάζετε να ολοκληρώσετε άλλα σεμινάρια της σειράς ISO 14000, όπως Επιθεωρητής/Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Περιβάλλοντος ή Εσωτερικός Επιθεωρητής Περιβάλλοντος
 • επιθυμείτε να εξελιχθείτε στις εσωτερικές επιθεωρήσεις περιβάλλοντος

Θα μάθετε...

 • τον σκοπό και τη σημαντικότητα ενός αποτελεσματικού συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης και τα οφέλη εφαρμογής του
 • το σκοπό του ISO 14001 και τη σχέση του με άλλα πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων και της σειράς ISO 14000
 • τις βασικές απαιτήσεις του ISO 14001 και πώς συσχετίζονται μεταξύ τους
 • τους θεμελιώδεις ορισμούς εννοιών που θα σας βοηθήσουν να ερμηνεύσετε τις απαιτήσεις του ISO 14001
 • πώς να διακρίνετε περιβαλλοντικούς κινδύνους και ευκαιρίες

Θα χρειαστεί...

 • δεν χρειάζεται κάποια προηγούμενη εκπαίδευση

Εκπαίδευση με την LR

Με την LR μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ένα μεγάλο εύρος σεμιναρίων που θα σας βοηθήσουν περισσότερο στη σταδιοδρομία σας και στην εφαρμογή βελτιώσεων στα συστήματα διαχείρισης του οργανισμού σας. Έχοντας πολλές μεθόδους εκμάθησης για να επιλέξετε, τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια μπορούν να σας βοηθήσουν να αναπτύξετε και να φθάσετε στο επόμενο επίπεδό σας. Βρείτε περισσότερα σεμινάρια εδώ.

Η μελλοντική σας ανάπτυξη…

Ωράριο...

09:00-17:00

Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια

Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο εφόσον έχετε περισσότερα από τέσσερα άτομα ή άτομα που θέλουν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους στο ISO 14001:2015 και τις απαιτήσεις του.

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας

Τιμές από

€215


Τύπος σεμιναρίου

 • Ανοιχτό-για-το-κοινό
 • Ενδοεπιχειρησιακό
 • eLearning
 • Τηλεδιάσκεψη

Διάρκεια

3-5 ώρες

eLearning

Αποκτήστε πρόσβαση στο μάθημα online και ολοκληρώστε την εκμάθηση όποτε και όπου επιθυμείτε.

eLearning

ISO 14001 Κατανόηση και Ερμηνεία

 • EUR 215 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

7 Δεκ 2020

ISO 14001 Κατανόηση και Ερμηνεία

 • EUR 245 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;