Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Σκέφτεστε να εφαρμόσετε σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης;

ISO 14001 Κατανόηση και Ερμηνεία.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Χρειάζεστε το σεμινάριο αν...

 • θέλετε να ενσωματώσετε τη βιωσιμότητα και περιβαλλοντική διαχείριση στην επιχείρησή σας
 • επιθυμείτε να δεσμεύσετε και να αυξήσετε την ενασχόληση της ανώτατης διοίκησης στην περιβαλλοντική διαχείριση
 • θέλετε να βελτιώσετε την περιβαλλοντική επίδοση της επιχείρησής σας, που συνεπάγεται και εμπορικά οφέλη
 • θέλετε να ενσωματώσετε την περιβαλλοντική διαχείριση στις υπάρχουσες επιχειρησιακές διεργασίες
 • θέλετε να μάθετε περισσότερα για το ISO 14001:2015 και πώς μπορεί να είναι ένα χρήσιμο μοντέλο για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης
 • θέλετε να κατανοήσετε τον σκοπό και τις απαιτήσεις του ISO 14001 ως εργαλείο για τη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων και ευκαιριών
 • εμπλέκεστε στην ανάπτυξη, εφαρμογή και διαχείριση ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001
 • σχεδιάζετε να ολοκληρώσετε άλλα σεμινάρια της σειράς ISO 14000, όπως Επιθεωρητής/Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Περιβάλλοντος ή Εσωτερικός Επιθεωρητής Περιβάλλοντος
 • επιθυμείτε να εξελιχθείτε στις εσωτερικές επιθεωρήσεις περιβάλλοντος

Θα μάθετε...

 • τον σκοπό και τη σημαντικότητα ενός αποτελεσματικού συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης και τα οφέλη εφαρμογής του
 • το σκοπό του ISO 14001 και τη σχέση του με άλλα πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων και της σειράς ISO 14000
 • τις βασικές απαιτήσεις του ISO 14001 και πώς συσχετίζονται μεταξύ τους
 • τους θεμελιώδεις ορισμούς εννοιών που θα σας βοηθήσουν να ερμηνεύσετε τις απαιτήσεις του ISO 14001
 • πώς να διακρίνετε περιβαλλοντικούς κινδύνους και ευκαιρίες

Θα χρειαστεί...

 • δεν χρειάζεται κάποια προηγούμενη εκπαίδευση

Η μελλοντική σας ανάπτυξη…

Διάρκεια…

Μία ημέρα

Ωράριο...

09:00-17:00

Τιμή...

290€

Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια

Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο εφόσον έχετε περισσότερα από τέσσερα άτομα ή άτομα που θέλουν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους στο ISO 14001:2015 και τις απαιτήσεις του.

Ημερομηνία και Τόπος

27 Ιαν 2020

Πειραιάς

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;