Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

ISO 22000 Κατανόηση και Ερμηνεία.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Χρειάζεστε το σεμινάριο αν...

εργάζεστε σε οποιονδήποτε οργανισμό στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, δηλαδή "από το χωράφι στο ράφι" (from farm to fork) και θέλετε να κατανοήσετε το ISO 22000, το περιεχόμενό του και την εφαρμογή του

Θα μάθετε...

  • το υπόβαθρο και τις αρχές των συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων
  • πώς να αναγνωρίζετε τα βασικά στοιχεία ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων
  • να περιγράφετε, αναλύετε και ερμηνεύετε τις θεμελιώδεις απαιτήσεις του ISO 22000

Θα χρειαστεί...

εργασιακή εμπειρία στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων και γνώση αρχών HACCP όπως ορίζονται στο Codex Alimentarius

Διάρκεια…

Μία ημέρα

Ωράριο...

09:00-17:00

Τιμή

290€

Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια

Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο εφόσον έχετε περισσότερα από τέσσερα άτομα ή άτομα που θέλουν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους στο ISO 22000:2018 και τις απαιτήσεις του.

Ημερομηνία και Τόπος

6 Νοε 2019

Πειραιάς

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;