Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

ISO 27001 Κατανόηση και Ερμηνεία.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Χρειάζεστε το σεμινάριο αν...

  • θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών
  • ο οργανισμός σας πρέπει να συμμορφωθεί με το ISO/IEC 27001

Θα μάθετε...

  • τον σκοπό και τα οφέλη ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών
  • το σκοπό τόσο του ISO/IEC 27001 όσο και του ISO/IEC 27002
  • τη διεργασία που σχετίζεται με τη θεμελίωση, την εφαρμογή, τη λειτουργία, την παρακολούθηση, την ανασκόπηση και τη βελτίωση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών
  • την ανάπτυξη μίας υποδομής ασφάλειας πληροφοριών
  • τις απαιτήσεις που χρειάζονται για την πιστοποίηση κατά ISO/IEC 27001

Διάρκεια…

Μία ημέρα

Τιμή

290€

Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια

Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο εφόσον έχετε περισσότερα από τέσσερα άτομα και σε άτομα που θέλουν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους στο ISO/IEC 27001 και τις απαιτήσεις του.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;