Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Σκέφτεστε να εφαρμόσετε σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών;

ISO 27001 Κατανόηση και Ερμηνεία.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Χρειάζεστε το σεμινάριο αν...

  • θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών
  • ο οργανισμός σας πρέπει να συμμορφωθεί με το ISO/IEC 27001

Θα μάθετε...

  • τον σκοπό και τα οφέλη ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών
  • το σκοπό τόσο του ISO/IEC 27001 όσο και του ISO/IEC 27002
  • τη διεργασία που σχετίζεται με τη θεμελίωση, την εφαρμογή, τη λειτουργία, την παρακολούθηση, την ανασκόπηση και τη βελτίωση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών
  • την ανάπτυξη μίας υποδομής ασφάλειας πληροφοριών
  • τις απαιτήσεις που χρειάζονται για την πιστοποίηση κατά ISO/IEC 27001

Διάρκεια…

Μία ημέρα

Τιμή

290€

Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια

Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο εφόσον έχετε περισσότερα από τέσσερα άτομα και σε άτομα που θέλουν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους στο ISO/IEC 27001 και τις απαιτήσεις του.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;