Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση για το Internet Explorer. Αυτό αποκλείει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Κατεβάστε νεότερη έκδοση του προγράμματος περιήγησης

Σκέφτεστε να εφαρμόσετε σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία;

ISO 45001 Κατανόηση και Ερμηνεία.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Χρειάζεστε το σεμινάριο αν...

  • θέλετε να κατανοήσετε το ISO 45001 και τα σχετικά πρότυπα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, και συστήματα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία

Θα μάθετε...

  • τον σκοπό ενός συστήματος διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία και το πεδίο εφαρμογής του ISO 45001
  • την κοινή δομή των προτύπων συστημάτων διαχείρισης και το περιεχόμενο του ISO 45001
  • τις προσεγγίσεις που υποστηρίζουν το 45001, συμπεριλάνοντας:
  1. τη διεργασιακή προσέγγιση
  2. τον κύκλο βελτίωσης «Σχεδιάζω, Εκτελώ, Ελέγχω, Ενεργώ» (Plan-Do-Check-Act - PDCA)
  3. την προσέγγιση διακινδύνευσης
  • τις απαιτήσεις του ISO 45001 και να εξηγείτε πώς μπορούν αυτές να ικανοποιηθούν 
  • πώς να εφαρμόζετε τις απαιτήσεις του ISO 45001 στις λειτουργικές διεργασίες και να εξηγείτε την αλληλεξάρτησή τους

Θα χρειαστεί...

  • δεν χρειάζεται κάποια προηγούμενη εκπαίδευση

Η μελλοντική σας ανάπτυξη…

Διάρκεια…

Μία ημέρα

Ωράριο..

09:00-17:00

Τιμή

290€

Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια

Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο εφόσον έχετε περισσότερα από τέσσερα άτομα και άτομα που θέλουν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους στο ISO 45001:2018 και τις απαιτήσεις του.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια

Πατήστε enter ή το βέλος για αναζήτηση Πατήστε enter για αναζήτηση

Εικονίδιο αναζήτησης

Ψάχνετε για;